Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Inger Andersson 207 träffar

Titel Författare År Språk
1 Basfärdigheter i långtidsperspektiv - en projektpresentation : information från BAS-projektet Harrieth Allergren 1980 Svenska
2-3 Psykiatri (flera utgåvor) Inger Andersson Höglund 2006 Svenska
4 Psykiatri 2 Inger Andersson Höglund 2014 Svenska
5 Psykiatrisk omvårdnad - med helhetssyn Inger Andersson Höglund 1994 Svenska
6 Samhällsbaserad psykiatri Inger Andersson Höglund 2012 Svenska
7 Samtal i vård och omsorg Inger Andersson Höglund 1996 Svenska
8 Socialpsykiatri Inger Andersson Höglund 2002 Svenska
9-11 Gymnasieskola i utveckling - försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1985/86 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen (flera utgåvor) Inger M. Andersson 1988 Svenska
12 Lärarfortbildning och kompetensutveckling i ett historiskt perspektiv - en policyanalys Inger M. Andersson 1996 Svenska
13-14 Läsning och skrivning - en analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-1982 (flera utgåvor) Inger M. Andersson 1986 Svenska
15 Projektet "Regionansvariga för undervisningens internationalisering" - en utvärderingsstudie Inger M. Andersson 1994 Svenska
16 På försök - gymnasieskola i utveckling - en fallstudieutvärdering av tre gymnasieskolor i den norra högskoleregionen Inger M. Andersson 1989 Svenska
17 Till frågan om spridning - reflektioner kring KK-stiftelsens skolsatsningar Inger M. Andersson 2002 Svenska
18 Undervisningens internationalisering Inger M. Andersson 1977 Svenska
19 Utvärdering av KK-stiftelsens satsning på de mindre skolutvecklingsprojekten Inger M. Andersson 2002 Svenska
20 Bröstmjölksuppfödning och bakteriella luftvägsinfektioner med haemophilus influenza och streptococcus pneumoniae - MFS i Costa Rica nov. 1986-mars 1987 Inger Andersson von Rosen 1987? Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.