Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Inger Nilsson 53 träffar

Titel Författare År Språk
1 Weimaranern i Sverige Inger Nilsson-Frykholm 1994 Svenska
2 Blomma och bräckjärn - 13 dikter med kommentarer 1979 Svenska
3-6 Brott och påföljder - en lärobok i straffrätt om brottsbalkens olika brott och påföljder (flera utgåvor) Mats Dahlström 2008 Svenska
7 Mötet med värkpatienten Lars Englund 1995 Svenska
8 Om och kring marknader i norr Sven Heikkilä 1982 Svenska
9 Undersökningar av bottenfaunan, fiskfaunan och ändernas födoval i sjön Östen Lennart Henrikson 1977? Svenska
10 Oxiegruppen - en studie av utvecklingen av en samarbetsgrupp mellan fem olika institutioner och olika hinder för samverkan Elisabet Hielscher 1983 Svenska
11 Specialpedagogik och funktionshinder Inga-Lill Jakobsson 2011 Svenska
12 Specialpedagogik och funktionsvariationer - att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande lärmiljö Inga-Lill Jakobsson 2019 Svenska
13 Going up 2, Allmän kurs. Teacher's book - engelska för grundskolans högstadium Sven G. Johansson 1975 Engelska
14 Några effekter av arbetstidens förläggning Lars-Erik Liljeqvist 1976 Svenska
15 Psykosociala faktorers inverkan på närvaro i industriarbete Lars-Erik Liljeqvist 1980 Svenska
16 Inköp av skönlitteratur för vuxna på Kristianstad länsbibliotek 1982 Ingrid Mauritzon 1983 Svenska
17 800 titlar - basbestånd av handböcker till gymnasieskolan i Kalix med en inledande beskrivning av kommunen och biblioteksfunktionen Britt-Inger Nilsson 1981 Svenska
18 GIS som hjälpmedel vid volymprognos av snöbundet vatten Britt-Inger Nilsson 1995 Engelska
19 Materialval Britt-Inger Nilsson 1984 Svenska
20 Materialval vid projektering av hus Britt-Inger Nilsson 1983 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.