Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ingrid Andersson 186 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vad är personkemi? - socialpsykologisk forskning om attraktivitet Lennart Sjöberg 1985 Svenska
2 Lyckans minut 1989 Svenska
3 Gommens glädje 1991 Svenska
4 Ledare och ledarskap - en debattskrift från Akademikerförbundet SSR och Svensk chefsförening Ingrid Tollgerdt-Andersson 1997 Svenska
5 Ledarskap på top management nivå - en fråga om könstillhörighet? Ingrid Tollgerdt-Andersson 1998 Svenska
6 In vivo evaluation of glass ionomer cement and polyacid-modified resin composite (compomer) restorations in primary molars Ingrid Andersson-Wenckert 1999 Engelska
7 Från (di)vision till verklighet - en pedagogisk studie av en organisatorisk förändringsprocess inom ett statligt verk Andreas Backlund 1999 Svenska
8 Svenskt ledarskap i Europa Ingrid Tollgerdt-Andersson 1996 Svenska
9 Framgång eller motgång? - en utmanande analys av svenskt ledarskap Ingrid Tollgerdt-Andersson 1990 Svenska
10 Arbetsmotivation - en studie inom svenskt arbetsliv : research report, Tjänsteförbundet Ingrid Tollgerdt-Andersson 1993 Svenska
11 Personkjemi - om å kommunisere og fungere gjennom kontakt : sosialpsykologisk forskning om attraktivitet Lennart Sjöberg cop. 1987 Norska
12 Chef i landsting - ledarskap i politiskt styrda organisationer Ingrid Tollgerdt-Andersson 1995 Svenska
13 Brobygge - ett internationellt perspektiv på ledarskap i politiskt styrda organisationer Ingrid Tollgerdt-Andersson 1999 Svenska
14 Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder Ingrid Tollgerdt-Andersson 1989 Svenska
15 Intresse och kreativitet inom tjänsteproducerande företag Ingrid Tollgerdt-Andersson 1992 Svenska
16 Om kärlek hjälper- - dikter Ingrid Axbom-Andersson 1999 Svenska
17 Kvinnor på toppchefsnivå i kommunen - en studie av goda exempel i sex kommuner Ingrid Tollgerdt-Andersson 2003 Svenska
18 Att lyckas med utmanande uppdrag - en studie om styrning och medborgardialog Ingrid Tollgerdt-Andersson 2002 Svenska
19 Lärande nätverksbyggande i ett europeiskt perspektiv - en jämförelse av ledning och organisation inom hälso- och sjukvård med tonvikt på BB/förlossningskliniker Gun-Britt Ivansson 2005 Svenska
20 Building a network for learning in a European perspective - a comparison of the management and organisation within the health services with a focus on maternity wards Gun-Britt Ivansson 2005 Engelska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.