Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jöns Steuchius 126 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio gradualis de Gothlandia, cujus partem priorem, ... sub præsidio ... mag. Joannis Steuchii, ... publicæ bonorum disquisitioni modeste submittit ... Johannes Schoumacher, Gothlandus. In auditorio Carolino majori die 7 Junii anno MDCCXVI. horis ante meridiem solitis Jöns Steuchius 1716 Latin
2 Dissertatio gradualis de Uplandia. - quam adprobante amplissima facultate ... Svionum Academia Upsalensi, præside ... Joanne Steuchio .... ad diem 10. maji. ann. MDCCXXII ... Jacobus Serenius. Upl. Diss.Ups.resp. J. Serenius Jöns Steuchius 1722 Latin
3 Dissertationis academicæ de Gestricia pars posterior, quam ... facultate philosophica in regia acad. Upsaliensi, sub moderamine ... Johannis Steuchii ... pro gradu publicæ candidorum censuræ subjicit ... Ericus Alrot, Gestricius. In audit. Gust. maj. VII. Kal. Maji. a. MDCCXXII. horis antemeridianis, p. 2 Jöns Steuchius 1722 Latin
4 Nord landa lejonsens rytande, som aff koppar altarsens mätning, vppenbarar skriftennes tijda räkning Johannes Bureus 1644 Svenska
5 De usu et præstantia societatis civilis dissertatio gradualis, ex occasione verborum Aristotelis lib. 1. Polit. cap. 2, quam ... præside ... Hemmingo Forelio ... publice examinandam proponit Joannes Steuchius, in auditorio Gust. maj. ad diem XXV Junii M DC XCVIII Hemming Forelius 1698 Latin
6 Vita Cæsaris Germanici, quam, ... præside viro celeberrimo amplissimoque D. Petro Lagerlöf ... exercitii gratia publico examini subjicit Johannes Steuchius in Auditorio Gustav. Majore d. tomrum April. MDCXCVIII Petrus Lagerlöf 1698 Latin
7 Skara - akademisk avhandling från år 1719 Christopher Rydell 1982 Svenska
8 Fruntimmers bibliothec, afsatt af ängelskan på thet swenska språket./(Richard Steele.) Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiqv. archiv. boktr. =1-3. 1734-38.= Richard Steele, Sir 1734-1738 Svenska
9-10 Fruntimmers bibliothec, afsatt af ängelskan på thet swenska språket./(Richard Steele.) Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiqv. archiv. boktr. =1-3. 1734-38.= Del 1, 1734. 06 , 350 s., s. 353-744 =(s. 345-46 opag. rättelser, 347/48, 349/50 blanka)= (flera utgåvor) Richard Steele, Sir 1734 Okänt
11 Fruntimmers bibliothec, afsatt af ängelskan på thet swenska språket./(Richard Steele.) Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiqv. archiv. boktr. =1-3. 1734-38.= Del 2, Then andra delen. 1736. 04 , 592 s Richard Steele, Sir 1736 Svenska
12 Fruntimmers bibliothec, afsatt af ängelskan på thet swenska språket./(Richard Steele.) Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiqv. archiv. boktr. =1-3. 1734-38.= Del 3, Then tredie delen. 1738. 04 , 722 s. =(s. 721-22 felpag. "722"-"723").= Richard Steele, Sir 1738 Okänt
13 De aequalitate recte factorum et peccatorum stoica specimen academicum, quod ... sub præsidio ... mag. Joannis Steuchii log. et metaph. prof. reg. et ordin. pro honoribus philosophicis publico examini sistit Joannes Waldenström Gothoburgensis. In auditorio Gust. majori die XI. Junii anni MDCCXVIII. horis ante meridiem solitis Jöns Steuchius 1718 Latin
14 De bibliothecis veterum dissertatio prior, quam ... praeside ... Joanne Steuchio ... publico examini modeste submittit ... Antonius Münchenberg, Norcopia ostrogothus. In aud. Carol. super. anno 1708 die 23 maji P. 1 Jöns Steuchius 1708 Latin
15 De impedimentis literatorum dissertatio gradualis, quam, ... præside ... Mag. Joanne Steuchio, Log. et Metaph. Prof. Reg. et Ord. publico bonorum examini sistit Gabriel Sevallius Westmannus. In Audit. Gust. Maj. d. 9 Maji Anno 1716. horis ante meridiem solitis Jöns Steuchius 1716 Latin
16 De intellectu agente, dissertationem gradualem, cum ... præside ... Dn. Joanne Steuchio, ... ad publicum examen modeste defert S:æ R:æ M:tis Alumnus Petrus Joh. Gris Gestricius. In Audit. Gustav. Maj. ad diem VIII Junii Anno MDCCXIX. horis ante meridiem solitis Jöns Steuchius 1719 Latin
17 De onomatothesia dissertatio prior, quam ... præside ... Joanne Steuchio ... publico examini subjicit Elaus Steuchius. In Audit. Carol. super. die 19 Decembr. MDCCV P. 1 Jöns Steuchius 1705 Latin
18 De ordine ac prærogativa facultatum mentis dissertatio gradualis; quam ... præside M. Johanne Steuchio ... Matthias Pet. Asp Norcopia O-Gothus publico sistit examini in Audit. Gustav. Maj. die 3 Decemb. A. MDCCXV Jöns Steuchius 1715 Latin
19 De ortu et defectu oraculorum Ethnicorum breve schediasma, quod ... sub auspicio ad modum reverendi atque celeberrimi viri, dn. Joannis Steuchii, ... publicæ disquisitioni, quâ par est modestia, subjicit ... Jonas Drysenius V-Gothus. In audit. Gustav. majori d. 18 Maji anni MDCCXX Jöns Steuchius 1720 Latin
20 De peccato philosophico dissertatio gradualis, quam ... sub praesidio ... Joannis Steuchii ... publico examini modeste exhibet ... Christianus Lund Jemtius. In audit. Gust. majori, ad diem 1. Junii. A. MDCCXIX. horis solitis Jöns Steuchius 1719 Latin

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.