Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jörgen Andersson 64 träffar

Titel Författare År Språk
1 10 lokalhistoriska texter Jörgen Andersson 2017 Svenska
2 13 bönder och 3983 föremål - 13 bönder från Hökmark och föremålen i deras bouppteckningar Jörgen Andersson 2019 Svenska
3 Air- and structure borne sound poperties of automotive panels Jörgen Andersson 1999 Engelska
4 Akademiska föreningen - en presentation Jörgen Andersson 1986 Svenska
5 Alléer vid Övedskloster och Silvåkra - förslag till bevarande och vård Jörgen Andersson 1982 Svenska
6 Alléerna vid Övedskloster och Silvåkra - förslag till bevarande och vård Jörgen Andersson 1982 Svenska
7 Analys av röjningsbehovet inom Sollefteå skogsvårdsdistrikt Jörgen Andersson 1981 Svenska
8 Bilder av småföretagares ekonomistyrning Jörgen Andersson 1995 Svenska
9 Bildåtervinning för alla - att tillgängliggöra bildsamlingar för en bred och ickespecificerad användargrupp = Everyoneʹs image retrieval : to make image collections available for a wide and non-specified group of users Jörgen Andersson 2005 Svenska
10 Bilen, folkmängden och religionen i Skelleftebygden - Tre artiklar Jörgen Andersson 2018 Svenska
11 Business process development and information technology in small and medium-sized companies Jörgen Andersson 1997 Engelska
12 Design Guide - Dimensionering av ekonomiska och långsiktigt hållbara samverkansbroar med integrerade landfästen Jörgen Andersson 2011 Svenska
13 Direkt konstruktion i kisel av räknarkrets countmod Jörgen Andersson 1986 Svenska
14 Ekonomistyrning i små företag Jörgen Andersson 1991 Svenska
15 Fallstudie över distributionskostnader för morötter i wellpapplådor respektive plastbackar - Marianne's Farm Jörgen Andersson 2000 Svenska
16 Image-processing for analysis of road user behaviour - a trajectory-based solution Jörgen Andersson 2002 Engelska
17 Industrigolv av betong på mark Jörgen Andersson 2001 Svenska
18 Insamlade föremål - vad vet vi om dem? - 1990-talet insamlade föremål vid Västerbottens museum Jörgen Andersson 1999 Svenska
19-20 Kartläggning av en gymnasieskolas utformning av elevernas datorarbetsplatser - placering av bildskärm, tangentbord och styrdon (flera utgåvor) Jörgen Andersson 2005 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.