Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: J. Nilsson 204 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dopamine receptor agonists - proceedings of the Swedish academy of pharmaceutical sciences symposium, Stockholm April 20-23, 1982 1983 Engelska
2 Dopamine receptor agonists 1, Opening session, functional aspects, classifications - proceedings of the Swedish academy of pharmaceutical sciences symposium, Stockholm April 20-23, 1982 1983 Engelska
3 Dopamine receptor agonists 2, Structure-activity relationships, clinical aspects, posters - proceedings of the Swedish academy of pharmaceutical sciences symposium, Stockholm April 20-23, 1982 1983 Engelska
4 Enligt ordination - om bättre läkemedelsanvändning 2014 Svenska
5 Kolofoniumallergen i arbetsmiljön - isolering, identifiering och syntes av kontaktallergen i modifierade och omodifierade kolofoniumhartser : fältstudier på arbetsplatser Ann-Therese Karlberg 1994 Svenska
6 Läkares relationer till läkemedelskommittéer - attityder och faktisk förskrivning : en studie baserad på en enkät av Svenka Gallup och NEPI samt statistik från Apoteket AB Arne Melander 2001 Svenska
7 Läkemedelsanvändning och patientnytta Arne Melander 2009 Svenska
8 Användningen av generiska läkemedel i Sverige J. Lars G. Nilsson 1998 Svenska
9 Priser på läkemedel i kronor per dygnsdos under år 2000 - ett hjälpmedel för att bedöma kostnadseffekten av preparatrekommendationer J. Lars G. Nilsson 2001 Svenska
10 Studies of tocopherols and related chromanols J. Lars G. Nilsson 1969 Engelska
11 Styrande läkemedelskostnader - kostnadsmedveten läkemedelsanvändning : en rapport från NEPI J. Lars G. Nilsson 1999 Svenska
12 Nyttan av svensk apoteksfarmaci 1998 Svenska
13 Proceedings International symposium on medicinal chemistry 1984 : Uppsala) 1985 Engelska
14 Proceedings Vol. 1 International symposium on medicinal chemistry 1984 : Uppsala) 1985 Engelska
15 Proceedings Vol. 2 International symposium on medicinal chemistry 1984 : Uppsala) 1985 Engelska
16 Äldre, läkemedel och specifik omvårdnad 2010 Svenska
17 Local Routing in Sparse and Lightweight Geometric Graphs 2019) China (9-11/12 Shanghai 30th International Symposium on Algorithms and Computation Vikrant Ashvinkumar 2019 Engelska
18 Climate innovations in the plastic industry: Prospects for decarbonisation Fredric Bauer 2018 Engelska
19 Strategising Plastic Governance: Policy Brief Fredric Bauer 2020 Svenska
20 Manual for the Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) Åse Brandt 2016 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.