Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Liedbeck 46 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 De cerebello humano observata et commentata. Dissertatio physiologico-anatomica, quam ... publicæ censuræ offert doctor Petrus Jacobus Liedbeck ... respondente Magno Lagerlöf Wermel. In auditorio medico die VII Junii MDCCCXLV H. A. M. S., P. II (flera utgåvor) Jacob Liedbeck 1845 Latin
3-4 De cerebello humano observata et commentata. Dissertatio physiologico-anatomica, quam ... publicæ censuræ offert doctor Petrus Jacobus Liedbeck ... respondente Andrea Georg. Bergling Vestm. Dalec. Stip. Nessel. In auditorio medico die IV Junii MDCCCXLV H. A. M. S., P. I (flera utgåvor) Jacob Liedbeck 1845 Latin
5 Om lilla hjernans funktion. Fysiologisk afhandling, hvilken, med ... medicinska facultetens i Uppsala samtycke, kommer att offentligen försvaras af Doctor P. J. Liedbeck ... 2 del. utgifven af Eduard Flygarson af Stockholms landskap. å medicinska lärosalen den 7 juni 1845 p. v. t. e. m., 2 Jacob Liedbeck 1845 Latin
6 Om lilla hjernans funktion. Fysiologisk afhandling, hvilken, med ... medicinska facultetens i Uppsala samtycke, kommer att offentligen försvaras af Doctor P. J. Liedbeck ... 3 del. utgifven af Johan Fredrik Thure Hacksell af Södermanlands landskap. å medicinska lärosalen den 9 juni 1845 p. v. t. f. m., 3 Jacob Liedbeck 1845 Latin
7 Om lilla hjernans funktion. Fysiologisk afhandling, hvilken, med ... medicinska facultetens i Uppsala samtycke, kommer att offentligen försvaras af Doctor P. J. Liedbeck ... 1 del. utgifven af Leonard Engström af Vestmanlands och Dahla landskap. Leijelsk stipendiat. å medicinska lärosalen den 4 juni 1845 p. v. t. e. m., 1 Jacob Liedbeck 1845 Latin
8-9 Observationum anatomicarum tirocinium quod ... p. p. Petrus Jacobus Liedbeck ... et Otto Gottfried Söderbom stip. Acrel. Roslagus. In audit. med. die II Martii MDCCCXXXI. H. A. M. S (flera utgåvor) Jacob Liedbeck 1831 Latin
10 De papavere somnifero dissertatio botanico-medica, sistens momentum plantæ phytographicum pariter ac Opii Pharmacognostico-Chemicum et Dynamico-Therapeuticum, quam ... publice proponunt Petrus Jacobus Liedbeck ... et Auctor Petrus Immanuel Eckman Stip. Sernsköld Uplando-Roslagus. In Auditorio Medico die 14 Junii 1834 h. a. m. s. Pars prior Per Jacob Liedbeck 1834 Latin
11 De veneficio phosphoreo acuto. Dissertatio toxico-physiologica, quam ... p. p. Doct. Petrus Jac. Liedbeck ... respondente Nicolao Dahlman Vermel. In Auditorio medico die XV Octobris MDCCCXLV H. P. M. S., d. 2 Per Jacob Liedbeck 1845 Latin
12 De veneficio phosphoreo acuto. Dissertatio toxico-physiologica, quam ... p. p. Doct. Petrus Jac. Liedbeck ... respondente Canuto Augusto Hagberg Ostrog. In Auditorio medico die XV Octobris MDCCCXLV H. A. M. S., d. 1 Per Jacob Liedbeck 1845 Latin
13 Morbi scarlatinæ expositio cujus partem primam constructionis nosographicæ tentamen continentem, sacræ regiæ majestatis gratia et consensu experientissimæ facultatis medicæ p. p. Petrus Jacobus Liedbeck ... et Franciscus Gerhardus Mosén Stip. Strandberg. Ostrog. in Audit. Gustav. die XXVIII Febr. MDCCCXXXV. H. A. M. S Per Jacob Liedbeck 1835 Latin
14 Om homöopatiska medicinen och dess litteratur academisk framställning, med medicinska facultetens tillstånd till granskning, utgiven af P. J. Liedbeck ... och Otto Conrad Næsström af Södermanlands och Nerikes förenade Lanskap. på Gustavianska Lärosalen d. 15 December 1832. p. v. t. f. m. N:o 1 Per Jacob Liedbeck 1832 Svenska
15 Anvisning till några homeopathiska cholera-medels användande Jacob Liedbeck 1848 Svenska
16 De cerebello humano observata et commentata. Dissertatio physiologico-anatomica, quam ... publicæ censuræ offert doctor Petrus Jacobus Liedbeck d. 1-2 Jacob Liedbeck 1845 Latin
17 Doktor Frans Theodor Noréus - några drag till lefnadsteckning Jacob Liedbeck 1860 Svenska
18 Gifves det läkemedel emot lungsot? - eller beskrifning om lungsot och dess förekommande, samt meddelande af rön och försök med ett nytt läkemedel för denna sjukdom, ur andras och egen erfarenhet Jacob Liedbeck 1841 Svenska
19 Homöopathiens närvarande ställning i främmande länder Jacob Liedbeck 1854 Engelska
20 Kort framställning af homeopathiens närvarande ställning i främmande länder Jacob Liedbeck 1846 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.