Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob W. F. Sundberg 153 träffar

Titel Författare År Språk
1 Europakonventionen och Sverige - Svensk rätt under Europakonventionen Jacob W. F. Sundberg 1980 Svenska
2 Agges Huvudpunkter av den allmänna rättsläran - (kring lagstiftning, lagtolkning, prejudikat och doktrin) Ivar Agge 1980 Svenska
3 Allmänt om allmän rättslära - uppsatser 1983 Svenska
4 Antologin Kalmarunionen 2002 Svenska
5 A comparison of laws relating to marriage and divorce Vol. 9. Suppl 1978 Engelska
6 Das Erbrecht von Familienangehörigen in positivrechtlicher und rechtspolitischer Sicht - Länderberichte zu den Rechten der Vereinigten Staaten, der sozialistischen Länder, Skandinaviens, Englands und Frankreichs mit einem rechtsvergleichenden Generalreferat und einem Bericht über die Diskussion : Verhandlungen der Fachgruppe für Zivilrechtsvergleichung in Regensburg vom 24. bis 27. September 1969 1971 Tyska
7 Familjeantologin - Jacob W.F. Sundberg 80 år 2007 Svenska
8 Festskrift till Jacob W.F. Sundberg 1993 Flerspråkigt verk
9 Human rights as comparative constitutional law - proceedings at the symposium held at the University of Akron, School of Law, November 13, 1986 1987 Engelska
10-11 Högskattesamhället - uppsatser (flera utgåvor) 1987 Svenska
12 Det isländska domstolsväsendet 1994 Svenska
13 Jubileumsantologin Sporrong Lönnroth - ett tioårsperspektiv på tävlingen om det Sporrong Lönnrothska priset 1994 Svenska
14 Kring transformationsteorin - uppsatser 1985 Svenska
15 Lagar, rättigheter och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna - förhandlingar vid colloquium i Svea hovrätts plenisal den 29 mars 1983, anordnat av Institutet för offentlig och internationell rätt 1984 Svenska
16 Laws, rights, and the European Convention on Human Rights - proceedings at the colloquy in the Plenary Hall of the Svea Court of Appeals, March 29, 1983, organized by Institutet för offentlig och internationell rätt 1986 Engelska
17 Mandarinprincipen - en upplysningsskrift 2004 Svenska
18 Mysteriet Wallenberg fortalt i tekst, billeder og dokumenter 2010 Danska
19 Mänskliga rättigheter 1985 Svenska
20 Naturrättsläran - uppsatser 1983 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.