Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Ählström 176 träffar

Titel Författare År Språk
1 Arkeologi i Tiundaland, E4 - arkeologisk förundersökning väg E4, delobjekt 1, Uppsala-Fullerö-delen Danmarksby, Rörby/Stångby, Danmarks och Vaksala socknar, Uppland Håkan Aspeborg 1997 Svenska
2 Boplatslämningar väster om Vallbyleden - arkeologisk förundersökning : Brottberga 6:3, Skerike socken, Västmanland Anna Egebäck 2001 Svenska
3 Stensträngar och fossil åkermark i Rosersberg - förundersökning : RAÄ 199, Rosersberg 11:60, Norrsunda socken, Uppland Anna Egebäck 2008 Svenska
4 Björnbro verksamhetsområde - logistik Bålsta kvarter nr 4 : arkeologisk utredning etapp 1 och 2 : fastighet Lundby 2:1, Skörby 5:1 och Bålsta 2:61, Kalmar och Yttergran socken, Håbo kommun, Uppsala län, Uppland Maud Emanuelsson 2019 Svenska
5 Gäddeholmsområdet - Gäddeholmsvägen, norra delen, Borgen, Herrgårdsängen : arkeologisk utredning etapp1 och 2 : Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 1:1, 5:1, Gäddeholm 2:1, Limsta 1:1 med flera, Irsta socken, Västmanland Maud Emanuelsson 2007 Svenska
6 Graneberg - ett romartida gravfält : RV 55 : arkeologisk undersökning, RAÄ 139, Graneberg 1:1, Litslena socken, Uppland Thomas Eriksson 1997 Svenska
7 Torpstång - mesolitisk kvartsbearbetning på Kuphällaön i Kägglanskärgården : antikvarisk kontroll och förundersökning : RAÄ 339, Torpstång 1:3 och 2:2, Götlunda socken, Närke Sara Hagström Yamamoto 2008 Svenska
8 Förbifart Norrtälje - del av gård och gravfält från yngre järnålder : arkeologisk undersökning : fornlämning Frötuna 171-173 och Norrtälje 24:2, Görla 8:1, Tälje 4:45, Frötuna och Norrtälje socken, Norrtälje kommun, Stockholms län, Uppland Anna-Lena Hallgren 2011 Svenska
9 Lisselberga - antikvarisk kontroll : fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken), Lisselberga 3:5, Västerås socken, Västmanland Anna-Lena Hallgren 2009 Svenska
10 Ett boplatsläge vid Eriksberg, Karlstad - särskild srkeologisk utredning : Fintatorp 2:1, Karlstad socken, Karlstad kommun, Värmlands län Ellinor Larsson 2013 Svenska
11 Lista-Åsby transportväg - en fyndplats och en järnåldersboplats : förundersökning i form av schaktningsövervakning : Fornlämning Lista 82:1 och 111, Lista-Åsby 2:15 och 5:2, Lista socken, Eskilstuna kommun, Södermanland Ellinor Larsson 2013 Svenska
12 Förhistoriska aktivitetsytor och en sentida husgrund - Västerleden - en ny förbindelseväg med tillhörande system för vattenavrinning : särskild undersökning och förundersökning : RAÄ 1091, 1092 och 1094, Västerås 2:51, 2:114 : Lundby socken, Västmanland Anna Lihammer 2007 Svenska
13 Väg 250 Köping-Kolsva. Utkant av Holmsmalma bytomt - Arkeologisk slutundersökning. Homsmalm 1:9, Västmanlands län, Kolsva socken, RAÄ 205 Lisa Skanser (2001) Svenska
14 Brottberga hage - boplatslämningar : förundersökning : RAÄ 639, Brottberga 6:1, 6:2, 6:3 och del av 6:25, Skerike socken, Västmanland Christina Svensson 2003 Svenska
15 Målhammar - nypåträffade fornlämningar vid Petterslund och Axbo : särskild utredning : RAÄ 103, 312, 313 och 314, Målhammar 9:1, Björksta socken, Västmanland Christina Svensson 2007 Svenska
16 Väg 250, Holmsmalma-Gålby - ett gravfält och en boplats från äldre järnålder samt en gravhög från yngre järnålder : särskild arkeologisk undersökning : RAÄ 102, 254 och 287, Holmsmalma S:1 och 1:19, Gålby 3:1, 3:18 och 3:19 samt Malma Prästgård 1:1, Köping och Kolsva socken, Västmanland Jonas Wikborg 2005 Svenska
17 Akalla - ett skärvstensflak, stensättningar och agrara lämningar : särskild utredning och förundersökning samt särskild undersökning och förundersökning : fornlämning Sollentuna 190:1-3 samt Sollentuna 448, Akalla 4:1, Sollentuna socken, Stockholms kommun, Uppland Jan Ählström 2013 Svenska
18 Arninge resecentrum - förundersökning : fornlämning Täby 92:1, 106:1, 270:1, 430:1-3, 431:1, 432;1 och 432:1, Arninge 5:1 m.fl., Täby socken, Täby kommun, Uppland Jan Ählström 2013 Svenska
19 Barkaröby - detaljplaneläggning inför bostadsbyggnation : särskild utredning : RAÄ 71, Barkaröby 15:2, 15:269 och 15:271, Västerås-Barkarö socken, Västmanland Jan Ählström 2008 Svenska
20 Björksta kyrka - schaktning vid en hällristning : antikvarisk kontroll : RAÄ 19, Björksta prästgård 2:2, Björksta socken, Västmanland Jan Ählström 2004 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.