Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Eric Almquist 140 träffar

Titel Författare År Språk
1 1485 års s.k. förordning om malmberg och dess betydelse för rättsutvecklingen - en rättshistorisk undersökning Jan Eric Almquist 1929 Svenska
2 1569 års adelsprivilegier och våra äldsta bevarade häradshövdingeregister Jan Eric Almquist 1953 Svenska
3 Bidrag till den ointroducerade adliga s.k.Bjurumssläktens historia Jan Eric Almquist 1952 Svenska
4 David Nehrman och den juridiska undervisningen Jan Eric Almquist 1938 Svenska
5 David Nehrman och den juridiska undervisningen 1 Jan Eric Almquist 1938 Svenska
6 David Nehrman och den juridiska undervisningen 2 Jan Eric Almquist 1938 Svenska
7 Domareden i historisk belysning Jan Eric Almquist 1944 Svenska
8 Domarereglernas slutord Jan Eric Almquist 1936 Svenska
9 Domsagor och häradshövdingar i Stockholms och Uppsala län Jan Eric Almquist 1946 Svenska
10 Domstolsorganisationen på landsbygden i Västergötland under Konung Gustaf I:s senare regeringstid jämte en källinventering Jan Eric Almquist 1969 Svenska
11 Dödsdomen över Olavus Petri den 2 januari 1540. Nya synpunkter på ett gammalt problem Jan Eric Almquist 1940 Svenska
12 Examen juridicum i Lund Jan Eric Almquist 1939 Svenska
13 Fjortonhundraåttiofem års s k förordning om malmberg och dess betydelse för rättsutvecklingen - en rättshistorisk undersökning Jan Eric Almquist 1929 Svenska
14 Förteckning över studenter, som före 1813 vid Lunds universitet avlagt de i kungl. förordningen den 10 mars 1749 angivna akademiska kunskapsproven för inträde i rättegångsverken Jan Eric Almquist 1939 Svenska
15 Grundskatternas förenkling under Karl XII:s regering i samband med ny jordeboksmetod Jan Eric Almquist 1917 Svenska
16 Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1523-1611) Jan Eric Almquist 1960 Svenska
17 Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1523-1611) 1 Jan Eric Almquist 1960 Svenska
18 Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden (1523-1611) 2, Register Jan Eric Almquist 1960 Svenska
19 Häradstingsprotokollen före 1614 - inventering och proveniensundersökning Jan Eric Almquist 1945 Svenska
20 Innehavare av frälsejord i Västergötland 1576-77 Jan Eric Almquist 1984 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.