Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Forslin 53 träffar

Titel Författare År Språk
1 Automation and industrial workers Vol. 1. P. 1 - a fifteen nations study 1979 Engelska
2 Automation and industrial workers Vol. 1. P. 2 - a fifteen nations study 1981 Engelska
3 CNC-technology and new forms of work organization and management - an action research Jan Forslin 1985 Engelska
4 Från arbetshäst till pegas - ett aktionsforskningsprojekt om ny teknik, arbetsorganisation och ledning vid Volvo flygmotor AB Jan Forslin 1985 Svenska
5 Det högteknologiska samhället - paradis eller utplåning? Jan Forslin 1986 Svenska
6 Projektering av nya fabriker inom VKAB Jan Forslin 1986 Svenska
7 Motorfabriken som är annorlunda - E-fabriken : vision och verklighet Jan Forslin 1987 Svenska
8 Förväntat och upplevt utbyte i arbetet - en jämförelse mellan en grupp polisaspiranter och en grupp äldre polismän Jan Forslin 1970 Svenska
9 Volvo White Truck corporation - the best of two cultures Jan Forslin 1987 Engelska
10 Att utveckla mindre företag - förändringsarbete inom träindustrin Jan Forslin 1988 Svenska
11 Minnesota multiphasic personality inventory - MMPI - gruppversion 1968 Svenska
12 MMPI - Minnesota multiphasic personality inventory Nils-Henrik Sjöström 1968 Engelska
13 Att organisera för decentraliserad planering 1991 Svenska
14 I&D-funktionen som ett informationsbehandlande system Jan Forslin 1970 Svenska
15 Det klippta bandet - en Volvo-industri byter kultur Jan Forslin 1990 Svenska
16 Lärande organisation - att utveckla kompetens tillsammans Jan Forslin 1993 Svenska
17 Psykosocial arbetsmiljö - förslag till forskningsprogram för byggnadsbranschen Jan Forslin 1978 Svenska
18 Förbättring av arbetsmiljön genom regionala skyddsombud 1981 Svenska
19 Tidspress på byggarbetsplatsen - en pilotstudie Jan Forslin 1983 Svenska
20 Byggnadsindustrins internationalisering - utvärdering av ett tekniskt-vetenskapligt symposium i ombyggnads- och renoveringsteknik Jan Forslin 1983 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.