Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Hagerlid 11 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ett kommenterat urval av litteratur på svenska om kampen för nationell och social frigörelse i mellanöstern Jan Hagerlid 1976 Svenska
2 Förvärvsstatistik ur LIBRIS - Acquisition statistics from the LIBRIS database Jan Hagerlid 1983 Svenska
3 Institutionsanslag för litteraturinköp vid Uppsala universitet 1976/77 och 1981/82 - delrapport från projektet Förvärvspolitik vid Uppsala universitet Jan Hagerlid 1982 Svenska
4 Nationell förvärvs- och beståndsstatistik ur LIBRIS - rapport Jan Hagerlid 1986 Svenska
5 Nationell förvärvs- och beståndsstatistik ur LIBRIS för 1986/1987 Jan Hagerlid 1987 Svenska
6 Tesaurus för utbildningstermer - (utvecklad för FoU-byråns rapporthantering) Jan Hagerlid 1979 Svenska
7 Vad man lånar på Carolina - en efterfrågestudie vid Uppsala universitetsbibliotek Jan Hagerlid 1983 Svenska
8-9 Studenternas bibliotek Slutrapport, Studenternas bibliotek : en analys av högskolebibliotekens utveckling (flera utgåvor) 1998 Svenska
10 Rapporter från pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete inkomna till Skolöverstyrelen, Byrå L3:1, 1972-75 Sverige 1977 Svenska
11 Utvärdering av Inforsk 1986 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.