Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Henriksson 59 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kan vården demokratiseras? - ett praktiskt försök med personal- och brukarinflytande Rolf Å. Gustafsson 1991 Svenska
2 The bank building on Brunkebergstorg Jan Henriksson 1976? Engelska
3-4 Ekeröprojektet - vårda-bo-bygga i samverkan (flera utgåvor) Jan Henriksson 1983 Svenska
5 Lägenheter på verkstadsgolvet - en idéhandbok i arbetsmiljöplanering Jan Henriksson 1977 Svenska
6 Mot en relationistisk arkitektur - Towards a relationistic architecture : arbetsmiljöplanering genom en öppnande arkitektroll Jan Henriksson 1982 Svenska
7-8 Smedjan - lägenheter på verkstadsgolvet i verkligheten : planering av en smidesverkstad baserad på tvärvetenskapliga studier och de anställdas medverkan (flera utgåvor) Jan Henriksson 1982 Svenska
9 Volvo - ny sammansättningsfabrik - Sammanfattning Jan Henriksson 1992 Svenska
10-11 Arbetsmiljön för processoperatörer i traditionell och datoriserad massatillverkning - prövning av en metod för mätning av psykosociala arbetsmiljöförhållanden - AMFO 1012 (flera utgåvor) Tomas Berggren 1986 Svenska
12 Sveriges årsrapport till det nordiska bostadsadministrativa mötet i Stykkishólmur juni 1998 Tomas Carvonen 1998 Svenska
13 Projektkalkylering i byggföretagen Lars Deleskog 1986 Svenska
14 In-vivo-mätning av syreradikalgenerering - en biokemisk markör för muskelskada Björn Ekblom 1994 Svenska
15-16 Biologiskt värdefulla träd i Fide/Öja och Bäl/Vallstena 2007-2009 - inventering av värdefulla träd i kulturlandskapet i två gotländska värdetrakter för ädellövskog (flera utgåvor) Jan Henriksson 2009 Svenska
17 Bygg din egen värmepump Jan Henriksson 1983 Svenska
18-19 Byggmaterialtransporter - körtidernas variation under dygnet på trafikleder av olika typ (flera utgåvor) Jan Henriksson 1971 Svenska
20 Datorn i ekonomin Jan Henriksson 1985 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.