Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Karlsson 252 träffar

Titel Författare År Språk
1 Arbrå tätort - förslag till bevarandeprogram Jan Karlsson 1986 Svenska
2 Norra Ren, Bollnäs kommun - förslag till bevarandeprogram Jan Karlsson 1986 Svenska
3 Tankar om arbetslivet Lena Abrahamsson 2015 Svenska
4 Leda, styra, inspirera - om att vara chef på redaktion Anders Ahlberg 1994 Svenska
5-6 Det svenska folkuniversitetet - idéer och arbete (flera utgåvor) Olle Alexandersson 1983 Svenska
7 Het alpine ski handboek 1981 Nederländska
8 Arbetets frihet och förnedring - en antologi 1979 Svenska
9 Hamling och lövtäkt Mårten Aronsson cop. 2001 Svenska
10 Övervakning av produktion i fjällsjöar - förslag till övervakningsprogram med särskild inriktning på att följa klimatets inverkan på fjällsjöars produktivitet Jenny Ask 2010 Svenska
11 Mjölby-Hästholmens järnväg 1910-1985 - en historik i ord och bild Tony Awerstedt 1986 Svenska
12 Collective mobilization in changing conditions - worker collectivity in a turbulent age Jonas Axelsson 2019 Engelska
13 Dominanser - En utveckling av den realistiska livsformsteorin Jonas Axelsson 2009 Svenska
14 Undervisning i ADB inspirerad av idéer från problembaserad inlärning - fallstudier Andréa Bender-Öberg 1997 Svenska
15 Från shopping till sanningsserum. En typologi över förutsägelser - en typologi över förutsägelser Ann Bergman 2009 Svenska
16 "Ett nytt Europa, en ny militär institution?" - reserapport från ERGOMAS konferens i Utrecht 1990 Ebbe Blomgren 1990 Svenska
17 Bollnäs - förslag till bevarandeprogram Lena Boox 1987 Svenska
18 Perception of panting during ergometer work Gunnar Borg 1976 Engelska
19 The psychophysical constants for subjective force in bicycle ergometry and their dependence on dynamic range Gunnar Borg 1976 Engelska
20 Quantitative variation of subjective symptoms during ergometer work Gunnar Borg 1976 Engelska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.