Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Sundström 173 träffar

Titel Författare År Språk
1 Alla tiders Västerbotten - kulturmiljöer av riksintresse i Västerbottens län Karin Eriksson 1990 Svenska
2 Vivallen och Sörruet, Tännäs sn, Härjedalen - arkeologisk undersökning av flatmarksgravfält, boplatsområde och gravhög 1986-87 Margareta Hildebrandt 1988 Svenska
3 Sammanställning av föremål i Härjedalens fornminnesförenings samlingar och från Tännäs socken i Jämtlands läns museums samlingar - yngre järnålder - tidig medeltid Susanne Johansson 1984 Svenska
4 Kulturmiljö och vindkraft - kulturmiljöövervakning/fallstudie 2000 Svenska
5 Bygdens historia Jan Sundström 1981 Svenska
6 Fasta fornlämningar och fyndplatser inom svenska undersökningsområdet i Tännäs socken, Härjedalen Jan Sundström 1984 Svenska
7 Förundersökning vid fornl nr 181, Vivallen, Tännäs sn, Härjedalen - Vikingatida - tidig medeltida flatmarksgravfält och kulturlager Jan Sundström 1985 Svenska
8 Inventering av fornlämningar i Vivallens närområden, Tännäs socken, Härjedalen Jan Sundström 1986 Svenska
9-11 Jämtska ord, uttryck och språkbruk från Hålland och Undersåker i Åre kommun, från 1940-talet och framåt i tiden (flera utgåvor) Jan Sundström 2003 Svenska
12 Kulturmiljövård och skogsbruk, Vilhelmina kommun Jan Sundström 1990 Svenska
13-14 Minnesvärda händelser i och omkring byn Hålland i Åre kommun, åren 1900-2003 (flera utgåvor) Jan Sundström 2005 Svenska
15 Norderö kyrka Jan Sundström 1987 Svenska
16 Stavkyrka i Mattmar Jan Sundström 1989 Svenska
17 Supplement II till andra upplagan av Jämtländsk ordlista, utgiven av Jan Sundström i november 2001 Jan Sundström 2002 Svenska
18 Underlag för arkeologisk forskning i Jämtlands län Jan Sundström 1994 Svenska
19 Särskild utredning - allmänna råd till 2 kap. Lagen om kulturminnen m.m 1994 Svenska
20 Västerbotten genom tiderna D. 1, Kulturmiljöer av riksintresse i Västerbottens län 1991 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.