Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan-Erik Johansson 48 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kyrkorna i Jukkasjärvi församling - Kiruna Jan-Erik Johansson 1988 Svenska
2 Die Kirchen der Kirchengemeinde Jukkasjärvi - Kiruna Jan-Erik Johansson 1991 Tyska
3 The churches of Jukkasjärvi parish - Kiruna Jan-Erik Johansson 1991 Engelska
4 Ett försök med samverkan i lärarutbildningen - fyra terminers försöksverksamhet inom lärarutbildningen i Härnösand Jan-Erik Johansson 1979- Svenska
5 Ett försök med samverkan i lärarutbildningen Delrapport 1 - fyra terminers försöksverksamhet inom lärarutbildningen i Härnösand Jan-Erik Johansson 1979 Svenska
6 300 science fictionböcker på svenska - ett annoterat urval Jan-Erik Johansson 1977 Svenska
7 Att utbilda sig till förskollärare - resultat från en enkätundersökning riktad till de förskollärare med tvåårig utbildning som utexaminerades vårterminen 1978 Jan-Erik Johansson 1981 Svenska
8 Samverkan i utbildningen av förskollärare, fritidspedagoger och klasslärare under perioden 1977-1982 Jan-Erik Johansson 1983 Svenska
9 Gemensam utbildning av fritidspedagoger, förskollärare och lågstadielärare i Härnösand 1978-1980 - en utvärdering samt en diskussion av lärares yrkesroller Jan-Erik Johansson 1985 Svenska
10 Skövde grafiska fackförening 1890-1980 1980 Svenska
11 Lantbrukets anpassningsproblem D. 2, Deltidslantbrukets omfattning, karaktär och betydelse Nils-Ivar Isaksson 1972 Svenska
12 Kritiskt tänkande, diskussion och analys av Läroplan för grundskolan Jan-Erik Johansson 1970 Svenska
13 Barnskötare blir förskollärare - de studerandes bakgrund, rekrytering till och upplevelse av 50-veckorskursen Jan-Erik Johansson 1977 Svenska
14 Metodikämnet i förskollärarutbildningen - en förstudie Jan-Erik Johansson 1982 Svenska
15 Förskollärarutbildning - diskussion av en förstudie Jan-Erik Johansson 1975 Svenska
16 Utbildning i samspel - några reflektioner kring den framtida personalutbildningen inom barnomsorgen Jan-Erik Johansson 1976 Svenska
17 Proceedings of the annual spring meeting 1992 - Örebro, May 21-22, 1992 Svensk urologisk förening 1992 Engelska
18 Bilder från Lappmarken Jan-Erik Johansson 1994 Svenska
19 Värmebehandling av konstruktionslättklinkerbetong Jan Erik Johansson 1971 Svenska
20 Fuktproblem i samband med betongplattor Lars-Erik Granholm 1974 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.