Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jean Chevalier 88 träffar

Titel Författare År Språk
1 Resa till Propontiden och Svarta hafvet, författad af J.B. Le Chevalier, öfversatt med anmärkningar och tilläggningar af E. Bergstedt ... =Stockholm. 1-3. 1802-05.= Jean Baptiste Le Chevalier 1802-1805 Svenska
2 Resa till Propontiden och Svarta hafvet, författad af J.B. Le Chevalier, öfversatt med anmärkningar och tilläggningar af E. Bergstedt ... =Stockholm. 1-3. 1802-05.= Del 1, Första delen, innehållande första afdelningen, jemte tre dertill hörande kartor. Stockholm, tryckt hos Carl Delén och J.G. Forsgren 1802 Jean Baptiste Le Chevalier 1802 Svenska
3 Resa till Propontiden och Svarta hafvet, författad af J.B. Le Chevalier, öfversatt med anmärkningar och tilläggningar af E. Bergstedt ... =Stockholm. 1-3. 1802-05.= Del 2, Andra delen, innehållande andra och tredje afdelningarna, jemte tvenne dertill hörande kartor, samt en öfversättning af Orphei poem om argonautiska tåget, hvartill en karta äfven är bifogad. Stockholm, tryckt hos Carl Delén 1803 Jean Baptiste Le Chevalier 1803 Svenska
4 Resa till Propontiden och Svarta hafvet, författad af J.B. Le Chevalier, öfversatt med anmärkningar och tilläggningar af E. Bergstedt ... =Stockholm. 1-3. 1802-05.= Del 3, Tredje delen, innehållande fjerde och femte afdelningarna, samt en karta öfver Constantinopel. Stockholm, tryckt hos Carl Delén 1805 Jean Baptiste Le Chevalier 1805 Svenska
5 Recueil des cartes, plans, vues et medailles, pour servir au Voyage de la Troade. Par J. B. Lechevalier Jean Baptiste Le Chevalier 1802 Franska
6 Voyage de la Troade, fait dans les années 1785 et 1786; par J. B. Lechevalier, ... Troisième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Tome premier Tome 1 Jean Baptiste Le Chevalier 1802 Franska
7 Voyage de la Troade, fait dans les années 1785 et 1786; par J. B. Lechevalier, ... Troisième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Tome second Tome 2 Jean Baptiste Le Chevalier 1802 Franska
8 Voyage de la Troade, fait dans les années 1785 et 1786; par J. B. Lechevalier, ... Troisième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Tome troisième Tome 3 Jean Baptiste Le Chevalier 1802 Franska
9 Faunen aus dem miocän Nordwestdeutschlands Hans-Joachim Anderson 1964 Tyska
10 La grammaire - Lectures Michel Arrivé 1970 Franska
11 L' âme française à travers la littérature René Bady 1945 Franska
12 Barbares & sauvages - images et reflets dans la culture occidentale : actes du colloque de Caen, 26-27 février 1993 c1994 Franska
13 La Louisiane ensanglantée - avec toutes les particularités de cette horrible catastrophe, redigées sur le serment de témoins dignes de foi Jean Bochart Champigny, chevalier de 1773 Engelska
14 La Louisiane ensanglantée, avec toutes les particularités de cette horrible catastrophe, redigées sur le ferment de témoins dignes de foi. Par le colonel chevalier de Champigny Jean Bochart Champigny, chevalier de M.DCC.LXXIII. 1773 Franska
15 Memoires de Miss Fanny Palmer. - Histoire galante, politique & morale. Par le colonel chevalier de Champigny. En trois parties. I. Partie Jean Bochart Champigny, chevalier de 1769 Franska
16 Réflexions sur le gouvernement des femmes. Par le colonel chevalier de Champigny Jean Bochart Champigny, chevalier de 1770 Franska
17 Réveries d'un habitant de Lillyput - à Londres, a un de ses compatriotes. Dans son isle. Traduite du Lillyputien en françois. Par le colonel chevalier de Champigny Jean Bochart Champigny, chevalier de 1773 Franska
18 Supplément aux réveries d'un habitant de Lillyput. Traduit du Lillyputien en françois. Par le colonel chev. de Champigny Jean Bochart Champigny, chevalier de 1774 Franska
19 Suplément sic au ministére de Mr. Pitt, avec une récapitulation exacte de toutes les démarches de ce sage politique depuis le 5 Septembre 1761,. Par le colonel chevalier de Champigny Jean Bochart Champigny, chevalier de 1766 Franska
20 Supplément au ministère de Mr. Pitt, avec une récapitulation exacte de toutes les démarches de ce sage politique depuis le 5 septembre 1761, ... Troisiéme edition, ... par le colonel chevalier de Champigny Jean Bochart Champigny, chevalier de 1768 Franska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.