Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Ödman 51 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Utvecklingen på zigenarskolan i Årsta läsåren 1967/68 och 1968/69 (flera utgåvor) Per-Johan Ödman 1972 Svenska
3 Kommentar till IMFO-rapport 1971:5 - utvecklingen på zigenarskolan i Årsta läsåren 1967/68 och 1968/69 Per-Johan Ödman 1972 Svenska
4 Reformationen som pedagogiskt projekt Per-Johan Ödman 1984 Svenska
5-6 Kontrasternas spel - processer och förhållningssätt i svensk medeltidspedagogik (flera utgåvor) Per-Johan Ödman 1998 Svenska
7 Verkligheten som blev utopi - Platon och hans akademi Per-Johan Ödman 1982 Svenska
8 Pedagogik för en envåldshärskare - artikel för sessionen Pedagogik och mentalitetsformering, NFPF:s kongress, mars 1989 Per-Johan Ödman 1989 Svenska
9 Tid av frihet, tid av tvång - utvecklingslinjer i svensk 1700- talspedagogik Per-Johan Ödman 1991 Svenska
10-11 Didaktiska och fenomenologiska aspekter på musikskapande med hjälp av datorer (flera utgåvor) Per-Johan Ödman 1993 Svenska
12 Utdrag ur rapporten Tolkning, förståelse, vetande - hermeneutik som teori och praktik Per-Johan Ödman 1977 Svenska
13 Problems and changes in education development - a case study of the Kenya perspectives A. O. Sospeter Opee 197-? Engelska
14 Enlightenment ideas and rearing practices at a Swedish orphanage in the 1760's Per-Johan Ödman 1991 Engelska
15 Musikpedagogik och historia - bidrag till symposiet Musikpedagogik och historia 21-23 september 1994 Musikpedagogik och historia 1994) (Stockholm : 1995 Svenska
16 Aktionsforskning som utvärdering Per-Johan Ödman 1975 Svenska
17 Perspektiv på pedagogiken - introduktion i pedagogisk filosofi från Platon till Habermas Ebbe Vestergaard 1976 Svenska
18 En skolas framåtskridande och tillbakagång - utvecklingen på zigenarskolan i Årsta läsåren 1967/68 och 1968/69 Per-Johan Ödman 1980 Svenska
19 Intervjumetoder och intervjutolkning - en dialog kring ett kvalitativt alternativ i lärarutbildning och skolforskning Gerhard Arfwedson 1998 Svenska
20 Hermeneutikens väv - om ton, text och tolkning : en vänbok till Per-Johan Ödman 1998 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.