Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Arndt 341 träffar

Titel Författare År Språk
1 De ritu sacrificandi Romanorum dissertatio. Quam ... praesidio ... D. Johannis Arndii Bellmanni ... publice ventilandam modeste exhibet Christophorus Strauch Stockholmensis. In audit. Gustav. majori pridie Nonas Majas Anno MDCCIII Johan Arndt Bellman 1703 Latin
2 Maecenas literatorum patronus brevi dissertatione graduali delineatus, quam suffragante ampliss: facult: philosophica in regia academia Upsaliensi sub præsidio ... Johannis A: Bellmann ... ad publicum examen modeste defert Haraldus Vallerius junior in aud. Gust. maj. ad diem XXIX Novemb. anni MDCCV Johan Arndt Bellman 1705 Latin
3 Positiones quædam philosophicæ, ex variis disciplinis desumptæ, quas ... consentiente approbanteque amplissima facultate philosophica in illustri Svecorum academia Upsaliensi, sub præsidio ... Joh. Arndii Bellmanni ... publico placidoque eruditorum examini submittit sæ. ræ. majestatis alumnus Johannes Nagel Gilgenburgensis Borussus ... in auditorio Gustaviano majore, ad diem 1. Junii st. vet. anno æræ Christianæ M. DCCI Johan Arndt Bellman 1701 Latin
4 Aftonbladet tur och retur - en studie av en kvällstidnings distribution och upplagebestämning Johan Arndt 1992 Svenska
5 Johan Arndts fyra anderika böcker om en sann christendom, hwartill kommit under namn af femte och sjette boken åtskilliga smärre anderika traktater Johan Arndt 1851 Svenska
6 Johan Arndts fyra böcker om den sanna kristendomen, hvartill kommit under namn af femte och sjette boken åtskilliga smärre afhanlingar - Ny öfversättning af Samuel Gustaf Cavallin och Severin Cavallin Johan Arndt 1905 Svenska
7 Market segmentation - theoretical and empirical dimensions Johan Arndt 1974 Norska
8 Norsk detaljhandel frem til 1980 - en prognose for utviklingen i norsk detaljhandels struktur i 1970-årene Johan Arndt 1972 Norska
9-10 Reflections on research in consumer behavior (flera utgåvor) Johan Arndt 198? Engelska
11 Reklamens kortsiktiga effekter Johan Arndt 1982 Svenska
12 Word of mouth advertising - a review of the literature Johan Arndt 1967 Engelska
13 Bedriftsøkonomi i teori og praksis - til rektor, professor Olav Harald Jensen til 60-årsdagen 8. august 1977 1977 Norska
14 Academiæ Upsaliensis rector Johannes A: Bellman ad viri amplissimi m. Johannis Eenberg antehac bibliothecarii vicem gerentis nunc designati philos. pract. professoris die XXII. Nov. hora IX. in aud. Gust. maj. peragenda inaugurationis sollemnia patres civesque academicos et urbicos qua decet observantia ac studio invitat Johan Arndt Bellman 1704 Latin
15 Ad deum ter opt. max. sollemnis gratiarum actio simulque ad regem augustissimum Carolum XII. læta adclamatio, ob victoriam omnis memoriæ gloriosissimam prope Narvam d. XII Cal. dec. MDCC. de Moscovitis reportatam, ex decreto senatus - acad. Upsal. d. VIII Idus febr. MDCCI. in ædis gustavianæ aud. maj. publicâ panegyri facta à Johanne Arndio Bellmanno Johan Arndt Bellman 1700 Latin
16 De apophoretis dissertatio gradualis, quam adprobante ampliss. collegio philosoph. in Sveonum ad Salam academia, sub præsidio ... Johannis Arent Bellman ... alumnus Brynolph Tegman Stockholmiensis publicæ censuræ submittit in audit. Gust. majori d. 20 Nov. an. M D CC Johan Arndt Bellman 1700 Latin
17 De aris gentilium dissertationem gradualem ex consensu ampl. colleg. philosoph. in illust. acad. Upsal. sub præsidio ... Johannis A. Bellman ... publico examini modeste subjicit Bernhardus Lambert Westro-Bothn. In aud. Gust. m. ad. d. 29 Apr. anno 1707. horis post meridiem solitis Johan Arndt Bellman 1707 Latin
18 De aris gentilum - Diss. Resp. B. Lambert Johan Arndt Bellman 1707 Latin
19 De civitate Romana dissertatio. Quam cum consensu ampliss: facult: philosoph. in regia Academia Upsal. sub praesidio ... Johannis Arndii Bellmanni ... ad diem XIII Maji Ao. M D CCIII. in audit: Gustav: majori ad publicum examen modeste defert Johannes Helin, horis ante meridiem solitis Johan Arndt Bellman 1703 Latin
20 De electoribus imperii Romano-Germanici dissertatio historico-politica, quam approbante incluta facult. philosophica in regia academia Upsaliensi sub præsidio ... Johannis A: Bellman ... publico examini submittit Canutus Phoenix, O. Gothus in audit. Gust. majori d. XXVI. Maji an. MDCCIX Johan Arndt Bellman 1709 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.