Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Colling 270 träffar

Titel Författare År Språk
1 De gudfruchtigas tårars aftorkande, wid den ädle och wälborne, salige fru Margareta Elisabeth Tidmans, ädle och högachtade capiteins herr Bengt Åhlenfelts kiärälskelige makas förnäme jordefärd, som skiedde uti Fougdöö kyrckia den 8. febr. 1693. i en lijk-prädikan enfaldigt utfördt af Johan Colling Johan Colling 1694 Svenska
2 Jobs förbidande, stridande och segrande hopp, vti en Christelig lijk-prädikan, wid den högwälborne och nu hoos Gud salige frus, fru Ebba Margareta Sparres boren friherrinna och fru till Wallstanääs och Bolmeröö etc. högansenlige jordsättning, som skiedde uti Helgaröö sochne-kyrcka den 10 februarii 1699, enfaldigt utfördt af kyrckioherden der sammastädes. Johan Colling Johan Colling 1699? Svenska
3 Wår christendoms wägs begynnelse och ände: vti en christelig lijk-predikan wid den högwälborne och nu hoos Gud salige jungfru, jf. Anna Catharina Cruus ... högförnäme begrafwning: som skiedde uti Helgaröö kyrckia den 14 martii 1701 - enfaldigt utförd af Johan Colling ... Strängnäs, tryckt af Jöns Rönberg Johan Colling 1701 Svenska
4 Aller underdånigste fägne ljud öfwer hennes kongl. maj:ts wår allernådigste drottnings Sophia Magdalenas höga namns dag den 15 maji år 1772. I djupaste underdånighet af Lars Colling den til synen olyckelige. Stockholm tryckt hos Wennberg - och Nordström, 1772 Lars Johan Colling 1772 Svenska
5 Caffets oskuld, förestäld i en maji-wisa, 1768. =Anon=. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, 1768 Lars Johan Colling 1768 Svenska
6 Caput familiae juridice consideratum, praeside ... Lars Johan Colling ... publico bonorum examini in aud. r. acad. Car. maj. d. XVII. Nov. MDCCLXIV. Modeste offert Samuel Kniberg Lars Johan Colling 1764 Latin
7 Commentatio academica ad titulum säterie-rusthåll Lars Johan Colling 1776 Latin
8 Commentatio academica ad titulum säterie-rusthåll, cujus partem priorem praeside ... Lars Johan Colling ... in audit. acad. car. maj. ... die xxii. jun. anni mdcclxxvi modeste offert Carl Georg Monthan, D. 1 Lars Johan Colling 1776 Latin
9 Commentatio academica ad titulum säterie-rusthåll, cujus particulam posteriorem praeside Lars Johan Colling ... in audit. acad. car. maj. ... die xxii. jun. anni mdcclxxvi. Eruditorem examini modeste offert Elias Christopher Monthan, D. 2 Lars Johan Colling 1776 Latin
10 Commentatio iuridica de beneficio instantiarum, quam præside d. Lars Johan Colling ... in audit. r. acad. Car. maj. hor. consv. die XIX decembr. a.o.r. MDCCLXXX eruditorum examini modeste offert Adolph Fredrich Mobeck Lars Johan Colling 1780 Latin
11 Curator prodigi, praeside d. Lars. Johan Colling ... eruditorum examini in audit. acad. Car. maj. d. tomrum Jun. MDCCLXV. hor. ant. mer. cons. Modeste submissus a Car. Georg. Rubb Småland Lars Johan Colling 1765 Latin
12 Delineatio juridica portus franci, quam ... præside d. Lars Johan Colling ... publico examini modeste defert H.A.M.C. in aud. r. ac. Car. maj. ad d. XX decemb. a.o.r. MDCCLXXV Magnus Adolph Adlerstam Lars Johan Colling 1775 Latin
13 Dissertatio academica de jurisprudentia consultatoria, quam præside d. Lars Johan Colling ... placidae eruditorum disquisitioni in audit. Car. maj. ad diem decembr. a.r.s. MDCCLXXXII modeste offert Lorentz Gottlieb Ammilon, Malmog. Scan Lars Johan Colling 1782 Latin
14 Dissertatio iuridica de nexu legis et oeconomiae, qvam praeside d. Lars Johan Colling ... ad modestum examem defert d. XVI. Maji a. MDCCLXVI. In audit. acad. Carol. maj. Horis ante meridiem consvetis Eric Wallstedt Lars Johan Colling 1766 Latin
15 Dissertatio iuridica sistens explicationem tituli fridlös, quam ... præside d. Lars Johan Colling ... publicae exponit luci in aud. r. acad. Carol. maj. H.A.M.C. ad d. XXII decemb. anni MDCCLXXV respondens Bengt Carl Gustaf Nykiörck Lars Johan Colling 1775 Latin
16 Dissertatio juridica de actione ad palinodiam, quam praeside d. Lars Johan Colling ... ad publicum examen defert jn aud. r. acad. Car. maj. hor. ant. mer. cons. die XX. Junii. MDCCLXIV. David Gislonius Smolandus Lars Johan Colling 1764 Latin
17 Dissertatio juridica de actoribus publicis, quam præside d. Lars Johan Colling ... in audit. r. acad. Car. maj. hor. consv. die XXIX novembr. a.o.r. MDCCLXXX eruditorum examini modeste offert Johan Alexius Åberg Lars Johan Colling 1780 Latin
18 Dissertatio juridica de adsistentibus judicio provinciali, quam præside d. Lars Johan Colling ... eruditorum mitiori examini in audit. r. acad. Car. maj. ad diem XIX decembr. a.r.s. MDCCLXXXII modeste offert Carl Gustaf Troberg, Scanus Lars Johan Colling 1782 Latin
19 Dissertatio juridica de analogia juris, quam ... præside d. Lars Johan Colling ... publico eruditorum examini ad d. XXXI maij a.o.r. MDCCLXXV in audit. r. acad. Car. min. modeste subjicit Casten Aulin, Scanus Lars Johan Colling 1775 Latin
20 Dissertatio juridica de beneficiis processus, quam præside d. Lars Johan Colling ... publico examini modeste submittit in audit. reg. acad. Carol. maj. die anno MDCCLXXVIII H.A.M.C. Lars Petter Mörck Lars Johan Colling 1778 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.