Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Frans Åkerblom 28 träffar

Titel Författare År Språk
1 Comparatio inter progressum Græciæ antiquæ recentiorisque Europæ politici cultus quam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. Mag. Joh. Franc. Åkerblom stip. Reg. et Oscar Bohm Vestmanni. In Audit. Gust. die XII Junii MDCCCXXXV H. A. M. S., P. I Johan Frans Åkerblom 1835 Latin
2-6 Biblisk historia - sammandragen och omarbetad, mest efter Hübner (flera utgåvor) Johan Frans Åkerblom 1875 Svenska
7 Luthers Lilla katekes med kort utveckling utan frågor - för öfrigt enlig med den 1878 påbudna katekesen, med förkl:r och tillämpningar Martin Luther 1882 Svenska
8 Sammanställning af Mårten Luthers lilla katekes - i rättad och förtydligad öfvers... : anspråkslöst försök Martin Luther 1877 Svenska
9 Bibelhistoria, maw aktan katjalwasaikum Johan Frans Åkerblom 1895 Samiskt språk
10 Bibelhistoria, maw aktan katjalwasaikum Johan Frans Åkerblom 1877 Svenska
11 De poësi sacra Latina medii aevi in Svecia Johan Henrik Schröder 1833 Latin
12 Pyhän raamatun historia - jonka on muinen kirjoittanut Hybner Johan Frans Åkerblom 1873 Finska
13 Alla verldsdelarnes geografi samt Sveriges historia - Till skolungdomens tjenst sammandragne af J.F.Å Johan Frans Åkerblom 1847 Svenska
14 Första grunderna i räknelären med användning af decimalsystemet för mått, vigt och mynt Johan Frans Åkerblom 1857 Svenska
15 Intresse-tabeller utvisnade sex och fem procents ränta för större och mindre kapital på dag, månad, sex månader och år Johan Frans Åkerblom 1844 Svenska
16 Räkne-tabeller med facitbok, för lärdoms-,apologist-samt folkskolor Johan Frans Åkerblom 1843-1845 Svenska
17 Sveriges och Norriges geografi samt Sveriges historia för folkskolor - Sammandragne af J. F. Å Johan Frans Åkerblom 1847 Svenska
18 Sweriges och Norriges geografi samt Sweriges historia för folkskolor Johan Frans Åkerblom 1847 Svenska
19 Doctor Mårten Luthers Lilla cateches, med handledning till ordförklaring för lärare i småskolor samt för föräldrar wid hemunderwisning, utgifwen af Joh. Frans Åkerblom Martin Luther 1861 Svenska
20 Doktor Mårten Luthers Lilla katekes med kort utweckling utan frågor, för öfrigt enlig med den 1878 påbudna katekesen, med förklaringar och tillämpningar... utgifwen af J. F. Åkerblom Martin Luther 1881 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.