Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Gustaf Schultz 29 träffar

Titel Författare År Språk
1 Fullständiga tabeller öfver den föreslagne nya svenska vigtens förhållande till alla i Sverige brukliga vigter, och dessas jemförelse sins emellan, ifrån 1/32:dels lod till och med 10,000 sk: pund . Utgifne af Johan Gustaf Schultz - Götheborg, tryckt hos Sam. Norberg, 1825 Johan Gustaf Schultz 1825 Svenska
2 Minnes-ord vid brukspatronessan, högädla enkefru Catharina Maria Holmgrens, född Wahlund, graf på Rockesholms begrafningsgård den 16 april 1857 Johan Gustaf Schultz 1857 Svenska
3 Skriftetal för f.d. fältjägaren Carl Olson Fisk, då han näst före sin död begick h.h. nattward i Grythytte kyrka den 15 april 1829, och tal ifrån afrättsplatsen, sedan samma person samma dag undergått det honom ådömde dödsstraff, hållne och på fleres begäran till trycket lemnade af Johan Gustaf Schultz ... Örebro, tryckte hos N.M. Lindh, 1829 Johan Gustaf Schultz 1829 Svenska
4 Sweriges geographie, statistik och historia, med bifogade geographiska och statistiska underrättelser om Norrige, i sammandrag utgifne af Johan Gustaf Schultz. Strengnäs, tryckte hos Carl Erik Ekmarck, 1816 Johan Gustaf Schultz 1816 Svenska
5 Vid factoren och bruksförvaltaren herr Jacob Jacobsons begrafning den 21 december 1845 - minnesord vid grafven Johan Gustaf Schultz 1846 Svenska
6 Vishetens lön, förestäld i en christelig predikan af Johan Gustaf Schultz ... Westerås, tryckt hos T.R. Björkbom, 1822 Johan Gustaf Schultz 1822 Svenska
7 Skriftemål för dödsfången, brodermördaren Swen Swensson Lif, hållet i Grythytte kyrka den 17 junii 1819. =(Rubr.)= (Götheborg, tryckt hos Sam. Wahlström, 1826.) 1826 Svenska
8-9 Sonette (flera utgåvor) Carl Wilhelm Böttiger 1875 Tyska
10 Was seufzet es so schwer in dem Walde? - Romanze Bernhard Elis Malmström 1862 Tyska
11-12 100 uppgifter för schackvänner - med lösningar och anmärkningar (flera utgåvor) Johan Gustaf Schultz 1986 Svenska
13 600 svenska ordstäf Johan Gustaf Schultz 1870 Svenska
14 Afrikanskan - stor heroisklyrisk-romantisk opera i 5 a med benägen tillåtelse aftryckt ur Söndags-Nisse för 1867 Johan Gustaf Schultz 1874 Svenska
15-16 Carl XII:s schackparti - ett minnesblad (flera utgåvor) Johan Gustaf Schultz 1868 Svenska
17-19 Döpelseförbundet - Christelig handbok för barn och nattwards-ungdom (flera utgåvor) Johan Gustaf Schultz 1843 Svenska
20 Exercis-minnen - 1862 Johan Gustaf Schultz 1862 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.