Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Henric Engelhart 73 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ad nenias parentales, augustissimo et potentissimo principi ac domino, Gustavo III, Svecorum, Gothorum Vandalorumque regi, etc. etc. etc. etc. lugubri ritu celebrandas diebus hujus mensis Junii VII. VIII. et IX. magnos litterarum patronos, hospites, patres civesque academicos et urbicos moestissimus invitat regiæ Academiæ Carolinæ rector Joh. Henr. Engelhart Johan Henric Engelhart 1792 Latin
2-3 Ad sanctam memoriam serenissimi principis ac domini Caroli Ludovici principis hereditarii Badensis cet. celebrandam moestum auditorium invitat regiæ academiæ carolinæ rector Joh. Henr. Engelhart ... Londini Gothorum litteris Berlingianis (flera utgåvor) Johan Henric Engelhart 1802 Latin
4 Aneurysma spurium externum casu hujus morbi illustratum. Specimen academicum, quod ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini submittit auctor Benedict. Sam. Ingelman, smolandus. In audit. Carol. major. d. XV junii MDCCCXIV. Hor. a. & p. merid. solit Johan Henric Engelhart 1814 Latin
5 Aphorismi de marcorum praecipuis caussis, quos ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini subjicit Melker Kjerner, Westrogothus. In audit. Carol. majori die XXII Decembr. MDCCXCVIII. horis a. & p. merid. solitis Johan Henric Engelhart 1798 Latin
6 Aphorismi ex therapia generali de diureticis, quos ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini submittit Pehr Eric Baecklin, Upsaliens. In audit. Carol. maj. die XVI junii a. MDCCC. H. a. & p. merid. S Johan Henric Engelhart 1800 Latin
7 Aphorismi ex therapia generali de epispasticis, quos ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini submittit Johannes Rix, chirurgiae magister. In audit. Carol. maj. d. XVII junii a. MDCCC. H. a. & p. merid. S Johan Henric Engelhart 1800 Latin
8 Aphorismi ex therapia generali de prophylactico medendi consilio, quos ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini modeste permittit Lars Sjöblom, gothoburg. In audit. Carol. majori die XX decembr. a. MDCCC. Hor. a. & p. merid. solit Johan Henric Engelhart 1800 Latin
9 Aphorismi nonnulli de plethora vera, quos ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris publice examinandos sistit Gustaf Baeyer ... In audit. Carol. maj. die XXII aprilis MDCCXCVII. H. A. & P. M. S Johan Henric Engelhart 1797 Latin
10 Aphorismi nonnulli de pretio pathologico febrium gastricarum minuendo, quos .... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini permittit Petter Samuel Cavallin, scanus. Die XXIII maji MDCCCVI. Hor A. & P. Merid. Solit Johan Henric Engelhart 1806 Latin
11 Aphorismi nonnulli therapeutici de vomitoriis, quos ... præside Joh. H. Engelhart ... publice examinandos sistit Carl Wilhelm Hårdh, nobilis ... In audit. Carol. maj. d. XIV decembr. a. MDCCXCVI. H. A. M. S Johan Henric Engelhart 1796 Latin
12 Aphorismorum de viribus et usu opii, particulam primam ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini permittit Pehr Brantström, helsing. Die V novembr. MDCCCVI, hor. a. & p. merid. solit Johan Henric Engelhart 1806 Latin
13 Aphorismorum de viribus et usu opii, particulam quartam ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini permittit Jonas Trobeck, bleking. Die VI junii MDCCCXII. Hor. a. & p. merid. solit Johan Henric Engelhart 1812 Latin
14 Aphorismorum de viribus et usu opii, particulam secundam ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini permittit Thure Gust. Rothstein, scanus. Die XX decembr. MDCCCIX. Hor. a. & p. merid. solit Johan Henric Engelhart 1809 Latin
15 Aphorismorum de viribus et usu opii, particulam tertiam ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini permittit Jacob Berggren, philos. doctor, die III junii MDCCCXII. Hor. a. & p. merid. solit Johan Henric Engelhart 1812 Latin
16 Att afhöra det underdåniga fröjde-tal, hvarmed kongl. Carolinska academien ämnar fira hans kongl. höghets, stor-förstens af Finland, Carl Gustafs fördelse, varda litteraturens beskyddare, gynnare och idkare bjudne och kallade af kongl. Akademiens rektor Joh. Henr. Engelhart Johan Henric Engelhart 1802 Svenska
17 Continuationem dissertationis de menorrhagia rubra ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini subjicit Adolph Magnus Sjöborg ... In audit. Carol. maj. die VII maji MDCCXCIV. H. A. et P. Merid. S Johan Henric Engelhart 1794 Latin
18 De usu moxæ, specimen academicum, quod, ... Præside, Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini subjicit auctor, Sven Anders Witthoff in audit. Carol. majori die XXIII febr. MDCCXCIX, horis a. & p. merid. solitis Johan Henric Engelhart 1799 Latin
19 De viribus et usu remediorum martialium generatim. Dissertatio academica, quam ... præside Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris eruditorum examini permittit auctor Carl Ulric Melin, calmariensis. In audit. Carolin. major. d. IV mart.junii a. MDCCCXV. Hor. a. & p. merid. solit Johan Henric Engelhart 1815 Latin
20 Disputatio medica de haemorrhagiis, cujus particulam primam ... præside ... Joh. H. Engelhart ... pro gradu doctoris publicae disquisitioni subjicit auctor Eberh. Zach. Munck, phil. mag. In audit. Carol. maj. die VII junii a. MDCCXCIV. H. A. et P. Merid. S Johan Henric Engelhart 1794 Latin

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.