Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Henrik Schröder 573 träffar

Titel Författare År Språk
1 Handlingar rörande Skandinaviens historia D. 12, Nya handlingar rörande Skandinaviens historia, 2 1825 Franska
2 Ad bullarium Romano-Sveogothicum a Magno von Celse et Porthan editum accessio nova. Quam venia ampliss. fac. philos. Upsal. praeside Doct. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p .p. Henricus Georgius Lindhult Gothoburgensis. ad scholam elem. Gothob. Collega Vicar. In Audit. Gustav. Majori D. XXVI Apr. MDCCCLIV. H. A. M. S Johan Henrik Schröder 1854 Latin
3 Ad bullarium Romano-Sveogothicum a Magno von Celse et Porthan editum accessio nova. Quam venia ampliss. fac. philos. Upsal. praeside Doct. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p .p. Carolus Johannes Ljungstedt Calmariensis ad scholam s. claræ Holm. Collega vicar. In Aud. Gustav. Majori D. XXVII Maji. MDCCCLIV. H. A. M. S., II Johan Henrik Schröder 1854 Latin
4 Ad runographiam Scandinaviæ accessiones novæ. Quarum particulam primam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. Andreas Jacobus Cnattingius stip. Flodin. Ostrogothus. In Audit. Gustav. die XI Junii MDCCCXXXIII. H. A. M. S Johan Henrik Schröder 1833 Latin
5 Adolphus Johannes comes Palatinus ejusque de reductione querelæ. Dissertatio academica quam ... præside Doct. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. auctor Johannes Samuel Löfberg V. D. M. Vestmanno-Dalekarlus. In auditor. Gustav. die XIII. Junii MDCCCXLV. H. P. M. S Johan Henrik Schröder 1845 Latin
6 Andreas Johannis episcopus Strengnensis A. MCDIX-MCDXIX. Ejusque sub schismate Occidentali aerumnae. Dissertatio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. præside doct. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. Gustavus Adolphus Hofstedt Sudermanno-Nericius Ad scholam Nycop. Collega vic. In Audit. Gustav. minori die XXVI. Apr. MDCCCXLVIII. H. P. M. S Johan Henrik Schröder 1848 Latin
7 Axelii Sparre Lib. Bar. R. Suec. Senatoris legatio in Poloniam a. MDCXLV. ejusque de statu Poloniæ relatio. Ex mscr. Bibl. R. Acad. Upsal. edita quam venia ampliss. Fac. Philos. Upsal. præside doct. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. Gustavus Fredericus Gahm Ostrogothus. in Aud. Gustav. Majori d. III. Junii MDCCCLIV. H. A. M. S., P. III Johan Henrik Schröder 1854 Latin
8 Axelii Sparre Lib. Bar. R. Suec. Senatoris legatio in Poloniam a. MDCXLV. ejusque de statu Poloniæ relatio. Ex mscr. Bibl. R. Acad. Upsal. edita quam venia ampliss. Fac. Philos. Upsal. præside doct. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Gustavus Samuel Borgström Gothoburgensis. in Aud. Gustav. Majori d. XXVII. Maji MDCCCLIV. H. P. M. S., P. II Johan Henrik Schröder 1854 Latin
9 Axelii Sparre Lib. Bar. R. Suec. Senatoris legatio in Poloniam a. MDCXLV. ejusque de statu Poloniæ relatio. Ex mscr. Bibl. R. Acad. Upsal. edita quam venia ampliss. Fac. Philos. Upsal. præside doct. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico edidit et præfatus est auctor Johannes Alfredus Wennberg Smolandus. in Aud. Gustav. Majori d. x. Maji MDCCCLIV. H. A. M. S., P. I Johan Henrik Schröder 1854 Latin
10 Bidrag till historien om Gotland såsom hörande till drottning Christinas underhållsländer. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Gustaf Lindström Burmeist. stipend. af Gotlands nation. till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 30 maj 1854. p. v. t. f. m Johan Henrik Schröder 1854 Svenska
11 Bidrag till historien om statshvälfningen i Danmark 1772. Academisk afhandling, hvars förra del med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... För philosophiska graden författad och utgifven af Carl Adolph Isid. H. Smedberg af Stockholms nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen d. 11:te junii 1851. p. v. t. f. m., D. 1 Johan Henrik Schröder 1851 Svenska
12 Bidrag till historien om statshvälfningen i Danmark 1772. Academisk afhandling, hvars sednare del med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... För philosophiska graden författad och utgifven af Conrad Julius Anstrin af Stockholms nation till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen d. 11:te junii 1851. p. v. t. e. m., D. 2 Johan Henrik Schröder 1851 Svenska
13 Bidrag till Österbottens historia. Med philosophiska facultetens samtycke och under inseende af Mag. Joh. Henr. Schröder ... För philosophiska graden till offentlig granskning framställdt af Jac. Edward Aug. Grönblad, Finne, Nessel. stipendiat. På Gustav. lärosalen den 14 juni 1839. p. v. t. e. m., 1. afd Johan Henrik Schröder 1839 Svenska
14 Catalogus numorum cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi. Cujus partem primam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Joh. Henr. Schröder ... et Carolus Ludovicus Dahlfeldt nobilis Vestmanno-Dalekarli. in audit. gustav. d. V Dec. MDCCCXXVI. h. a. m. s Johan Henrik Schröder 1826 Latin
15 Catalogus numorum cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi. Cujus partem quartam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Joh. Henr. Schröder ... et Carolus Böttiger stip. reg. Vestmanno-Dalekarli. in audit. gustav. d. XIII Dec. MDCCCXXVII. h. a. m. s Johan Henrik Schröder 1827 Latin
16 Catalogus numorum cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi. Cujus partem secundam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Joh. Henr. Schröder ... et Carolus Gustavus Brogren Vestmanno-Dalekarli. in audit. gustav. d. XIII Dec. MDCCCXXVI. h. a. m. s Johan Henrik Schröder 1826 Latin
17 Catalogus numorum cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi. Cujus partem tertiam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Joh. Henr. Schröder ... et Gustavus Ferdinandus Ekholm in cancell. reg. copista. Vestmanno-Dalekarli. in audit. gustav. d. XII. Dec. MDCCCXXVII. h. a. m. s Johan Henrik Schröder 1827 Latin
18 Chronologisk granskning af den babyloniska, israëlitiska och ægyptiska historien efter källorna. - akademisk afhandling Johan Henrik Schröder 1851 Svenska
19 Codices manuscripti latini Bibliothecæ Regiæ Academiæ Upsaliensis quorum partem primam venia ampl. Facult. Philos. Upsal. præside Mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico P. p. Oscar Julius Aug. Almquist Uplando-Roslagus in Audit. Gustav. die XIV. Junii MDCCCXXXVI H A. M. S Johan Henrik Schröder 1836 Latin
20 Conspectus diplomatum in archivo illustr. familiae Bondeanae in Säfstaholm. Quem venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. auctor Johannes Fredericus Bahr Gothlandus. In Audit. Gustav. die XII Junii MDCCCXXXIII. H. P. M. S. Particula I. Diplomata ann. 1352-1468 recensens Johan Henrik Schröder 1833 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.