Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Nelander 153 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kongl. Maj:ts befallningshafvandes för Norrköpings stad fastställde taxor och ordningar, hvarefter sjöfarande skola till staden erlägga grundverkspenningar, hamn- och vägpenningar m. fl. afgifter 1831 Svenska
2 Ad auspicatissima regiæ coronationis sacra serenissimi ac augustissimi principis ac domini Gustavi III. Svecorum Gothorum Vandalorumque regis etc. etc. etc. nec non serenissimæ ac augustissimæ principis ac dominæ Sophiæ Magdalenæ Svecorum Gothorum Vandalorumque reginæ etc. etc. etc. more academico, hoc est, devotissima pietate ardentissimisque votis celebranda literarum patronos, hospites, si qui advenerint, patres civesque academicos et urbicos reverenter et officiose invitat Academiæ Carolinæ rector Johan Nelander Johan Nelander 1772 Latin
3 De coelo sereno et pluvio ex occasione dictorum Matth. 16:2,3 et Luc. 12: 54,55. Quam ... praeside d:no m. Joh. Nelander ... publico eruditorum examini submittit alumnus regius Nicolaus Schenmarck, ostro-gothus. Ad diem XXIII martii anni MDCCXLV Johan Nelander 1745 Latin
4 Disputatio gradualis de felicitate reipublicae ex pietate, cujus partem posteriorem ... moderante ... Joh. Nelander ... publico examini submittit Simon Israel Palm ad diem maji MDCCLX. L.H.Q.S P. 2 Johan Nelander 1760 Latin
5 Disquisitio moralis de obligatione naturali, quam ... ad diem XVI martii a.rs. MDCCXLV L.E.H.C. praeside d:n m. Johan Nelander ... pro gradu magisterii publice examinandam sistit Adolph Faxe Johan Nelander 1745 Latin
6 Dissertatio academica de felicitate reipublicae ex pietate, cujus partem primam ... sub praesidio ... Joh. Nelander ... publico examini submittit Simon Jsrael Palm ad diem 4 nov. oct. MDCCLVIII. L.H.Q.S P. 1 Johan Nelander 1758 Latin
7 Dissertatio academica de judicio belli, qvam ... sub moderamine ... Joh. Nelander ... pro summis in philos. honoribus ea,, qua par est, humanitate publico bonorum examini exponit stipendiarius regius Andreas Thelning, westro-gothus ad diem VIII nov. MDCCXLVI. In auditorio Carolino majori H.A.M.S Johan Nelander 1746 Latin
8 Dissertatio academica de jure recuperationis in statu naturali quam ... praeside ... Johanne Nelander ... ad diem XXIX maij anni MDCCXLII publice examinandam modeste proponit Johannes Ebbo Pripp helsingburgo-scanus Johan Nelander 1742 Latin
9 Dissertatio academica de jurejurando per falsos deos, quam ... praeside m. Johan Nelander ... publicae disquisitioni submittit Lars Junbeck ... die VI martii a. MDCCXLV L.H.Q.C Johan Nelander 1745 Latin
10 Dissertatio academica de religione reipublicae noxia, qvam ... praeside ... Joh. Nelander ... ad publicum bonorum examen pro gradu magisterii ea, qua decet, modestia defert Andreas Gustavus Dahlbom v.d.m. nericius. Die XVIII jun. anni MDCCXLVIII. L.H.Q.S Johan Nelander 1748 Latin
11 Dissertatio gradualis de aeqvalitate hominum civili, quam ... moderante ... Johan Nelander ... in alma Gothorum Carolina publico bonorum examini modeste defert Joh. Erland. Wickelgren, smolandus. Ad diem 27 maji anni MDCCLXIII. H.A.M.S Johan Nelander 1763 Latin
12 Dissertatio gradualis de amore erga inimicos ex rationis principiis demonstrato, qvam ... sub praesidio ... Johan Nelander ... publico examini modeste submittit Laurentius N. Bergling ... die XXVIII sept. anni MDCCXLIV Loco horisque solitis Johan Nelander 1744 Latin
13 Dissertatio gradualis, de auctoritate conciliorum, qvam, ... sub præsidio d:ni. m. Johan Nelander ... patroni sui æviternum suspiciendi, publico examini submittit ... Hans Evert Norberg, Ostro-Gothus. In auditorio majori, horis ante meridiem consvetis, die XII Jan. anni MDCCLI Johan Nelander 1751 Latin
14 Dissertatio gradualis de certitudine politicae, qvam ... praeside ... Johan Nelander ... publico examini submittit Jonas Gistadius, ostro-gothus. Ad diem XVI junii a.o.r. MDCCXLVIII Johan Nelander 1748 Latin
15 Dissertatio gradualis de collisione foederum, quam ... sub praesidio ... Joh. Nelander ... publicae disquisitioni submittit Jacob N. Östman, blekingus. Ad diem XVI decembr. MDCCLVIII. L.H.Q.S Johan Nelander 1758 Latin
16 Dissertatio gradualis de communione primaeva per casum necessitatis reviviscente, qvam ... praeside ... Joh. Nelander ... publice ventilandam sistit Jacob Faxe, Wilh. fil., scanus. Ad diem XV maij a.o.r. MDCCLI. L.H.Q.C Johan Nelander 1751 Latin
17 Dissertatio gradualis de compensatione occulta, quam ... sub praesidio ... Johan Nelander ... ad publicam placidamque candidorum censuram ea, qua par est modestia defert Joan pet. Leander, smolandus, die XXXI maji MDCCLV. L.H.Q.A.M.C Johan Nelander 1755 Latin
18 Dissertatio gradualis de conscientia dubia, qvam ... praeside ... Johan Nelander ... candido candidorum examini, ea, qva par est modestia submittit Johan Ulmstedt ... Ad diem maji MDCCLIV. Loco horisque consvetis Johan Nelander 1754 Latin
19 Dissertatio gradualis de controversiis juris gentium ex logomachia, qvam ... sub praesidio ... Johan Nelander ... publicae litteratorum disceptationi ad diem XV decembr. anni MDCCLIII modeste subjicit Peter Gustav Osander, smolandus Johan Nelander 1753 Latin
20 Dissertatio gradualis de defensione famae, quam ... praeside ... Johan Nelander ... ad diem 8 aprilis MDCCLVI publicae censurae subjicit Per Ekedahl, smolandus. L.H.Q.S Johan Nelander 1756 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.