Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Oskar Immanuel Rancken 47 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Bidrag till femtio-åriga minnet af Döbeln och Björneborgarne i finska kriget 1808 och 1809 - anteckningar af en civil tjensteman vid Björneborgs regemente (flera utgåvor) C. H. Asp 1860 Svenska
3-4 Folkdikter (flera utgåvor) Maria Johansdotter Berg 1882 Svenska
5 Anteckningar under en resa till Tyskland, Nederländerna och Paris åren 1799-1800 Peter Johan Bladh 1888 Svenska
6 Bonderesningen i svenska Österbotten - en episod från 1808 års finska krig : dagboksanteckningar Petter Johan Bladh 1882 Svenska
7 Handledning i praktisk uppfostringslära - förnämligast efter Curtman Wilhelm Jakob Georg Curtman 1859 Svenska
8 Från Anjala-förbundets tid 1885-1886 Svenska
9 Från Anjala-förbundets tid D. 1, Auditören vid Åbo läns regemente Karl Ekmans dagbok 1788 1886 Svenska
10 Från Anjala-förbundets tid D. 2, "Situationskarta 1788" : protokoller och handlingar 1886 Svenska
11 Fyra urkunder om finska kriget 1808-1809 1883 Svenska
12 Några traditioner från Wörå Mårten Lassus 1862 Svenska
13-14 Samlade dikter jemte lefnadsteckning (flera utgåvor) Jacob Gabriel Leistenius 1886 Svenska
15 Michael Choraeus, skalden - belyst genom några förut otryckta skriftstycken, såsom bilagor till hans biografi 1875 Svenska
16 Ny Abc- eller elementar-bok enligt rit-skrif-läs-ljudmetod i förening med åskådningsundervisning, förstånds- och talöfningar Christina Wilhelmina Rancken 1876 Svenska
17 Ny Abc- eller elementarbok - enligt rit-skrif-läs-ljudmetoden Christina Wilhelmina Rancken 1888 Svenska
18 Adolf Ivar Arvidssons landsförvisning och ställning till pseudonymerna Pekka Kuoharinen och Olli Kekäläinen - biografiska bidrag, mest ur otryckta källor, framstälda Johan Oskar Immanuel Rancken 1879 Svenska
19 Axel Germund Lilljegren - (en bortglömd tillfällighetsskald från medlet af 1700-talet) Johan Oskar Immanuel Rancken 1887 Svenska
20 Barnets första skolår - praktisk anvisning till undervisande i åskådning, talande, teckning, skrifning, läsning, memorering, sång och räkning : förnämligast lämpad till ny abc- eller elementarbok Johan Oskar Immanuel Rancken 1871 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.