Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Peringskiöld 72 träffar

Titel Författare År Språk
1 Mester Adams canikens i Bremen för 640 åhr sedan författade beskrifning om Swerige, Danmark och Norige Adam av Bremen 1718 Svenska
2-3 Mester Adams canikens i Bremen beskrifning om Swerige, Danmark och Norige (flera utgåvor) Adam av Bremen 1978 Svenska
4-5 Mester Adams canikens i Bremen, för 640. åhr sedan författade Beskrifning, om Swerige, Danmark, och Norige. Til thesz belägenhet och art, samt thesz folks forna seder och gudztienst: förswenskad af Johan Fredrich Peringskiöld. Stockholm - tryckt hos Joh. L. Horrn, hennes kongl. may:tz antiquit. archiv. boktr. åhr 1718. Och finnes hos honom til köpz (flera utgåvor) Adam av Bremen 1718 Svenska
6 Saugu Asmundar, er kalladur er Kappabani. Eller Asmunds Kappabanes saga, hoc est Narratio historica rerum præclare gestarum, ab Asmundo, cui strenua dextra cognomen, pugilum interfectoris peperit; exhibens insuper acta regum, uti sunt: Budlii Svioniæ, Alfiique Daniæ; nec non Hildibrandorum, Hunalandiæ olim ducum ac heroum, martia facinora commemorans. Hanc, e cod. mscto membranaceo, linguæ priscæ scandicæ, descriptam, cum gemina versione edidit Johann. Fred. Peringskiöld. Stockholmiæ, literis Joh. Laur. Horrn, r. arch. antiquit. typogr. anno Chr. MDCCXXII 1722 Fornisländska
7 Vita Theoderici regis Ostrogothorum et Italiæ, autore Joanne Cochlæo Germano. Cum additamentis & annotationibus, quæ Sveo-Gothorum ex Scandia expeditiones & commercia illustrant operâ Johannis Peringskiöld Johannes Cochlæus 1699 Latin
8 De antiqvis verisqve regni Sveciae insignibus, liber singularis 1678 Svenska
9-10 Wilkina saga, eller Historien om konung Thiderich af Bern och hans kämpar; samt Niflunga sagan; innehållandes några göthiska konungars och hieltars forna bedrifter i Ryszland, Polen, Ungern, Italien, Burgundien och Spanien &c. Sive Historia Wilkinensium, Theoderici Veronensis, ac niflungorum; continens regum atq; heroum quorundam gothicorum res gestas, per Russiam, Poloniam, Hungariam, Italiam, Burgundiam, atque Hispaniam, &c. Ex. mss. codicibus lingvæ veteris scandicæ, : in hodiernam svecicam atque latinam translata, operâ Johannis Peringskiold. Stockholmis, a. dn. M.DCC.XV (flera utgåvor) 1715 Fornisländska
11 Fragmentum runico-papisticum, seu soliloqvium deiparæ virginis qverulum, circa passionem domini, anonymo auctore, lingvâ & runis gothorum, in membranà conscriptum; qvod ex fragmento vetusti m:sti accurate delineatum, ac literis recentioribus - descriptum, cum gemina versione edidit. Johann: Fred: Peringskiöld. Stockholmiæ, typis Joh. Laur. Horrn, reg. arch. ant. typogr. anno MDCCXXI 1721 Latin
12 Epistola ad ... Johannem Peringschiöldium ... qua Johannis episcopi Aboensis literæ verbum Maskoth explicantes & Bergeri Suecorum regis mandatum ad Nicolaum Anderson præfectum Finlandiæ de sylvarum & prædiorum cultura in Tavvastia non impedienda nuper inventa ex membrana exponuntur & ab interitu nunc primum vindicantur. A Richardo von der Hardt. Osnabruga Westphalo Richard von der Hardt 1705 Latin
13 Hialmters och Olvers saga, handlande om trenne konungar i Mannahem eller Swerige, Inge, Hialmter, och Inge, samt Olver jarl, och om theras vthresor til Grekeland och Arabien; wid pasz i the första hundrade åhren efter Christi födelse - Af gamla nordiska språket å nyo på swensko vthtolkad af Johan Fredrich Peringskiöld. Tryckt i Stockholm, hos Joh. Laur. Horrn, kongl. antiquit. archivi boktryckare. År 1720 1720 Fornisländska
14 Historia Hialmari regis Biarmlandiæ atque Thulemarkiæ 1700? Fornisländska
15 Historia Hialmari regis Biarmlandiæ atque Thulemarkiæ, ex fragmento runici ms.ti literis recentioribus descripta, cum gemina versione Johannis Peringskioldi. =S. impr= 1700? 1701? Fornisländska
16-17 Doctor Jordans, biskopens i Ravenna, Beskrifning, om göthernas vhrsprung och bedrifter, wid åhr Chr. 552. nu för 1167. åhr sedan författad. Af latinen på swensko öfwersatt, af Johan Fredrich Peringskiöld. Stockholm, vplagt vti kongl - tryckeriet, med direct. Joh. H. Werners egen bekostnad, åhr 1719. (Stockholm, vti kongl. tryckeriet, med direct. Joh. H. Werners egen bekostnad, åhr 1719.) (flera utgåvor) Jordanes 1719 Svenska
18 Ex Johannis Messenii Scondia illustrata - tomus primus, seu Chronologia de i rebus Scondiæ, hoc est, Sveciæ, Daniæ, Norvegiæ, atque una Islandiæ, Gronlandiæque, tam ecclesiasticis quam politicis, â mundi cataclysmo, usque annum Christi MCL. gestis Johannes Messenius 1698 Latin
19 Johannis Messenii Scondia illustrata, seu chronologia de rebus Scondiæ, hoc est Sueciæ, Daniæ, Norvegiæ, atque una Islandiæ, Gronlandiæque, tam ecclesiasticis quam politicis; â mundi cataclysmo, usque annum Christi MDCXII, gestis. Primum edita, et observationibus aucta â Johanne Peringskiöld Johannes Messenius 1700-1705 Latin
20 =Scondia illustrata. Stockholm. 1-13, 15. 1700-05.= Johannes Messenius 1700-1705 Latin

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.