Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Svedjedal 97 träffar

Titel Författare År Språk
1 Tänkta världar - samlingsvolym Johan Svedjedal 2004 Svenska
2-3 Samlade verk 23, Amalia Hillner (flera utgåvor) Carl Jonas Love Almqvist 1995 Svenska
4 Skrifter, Det går an Varför reser du? Carl Jonas Love Almqvist 1993 Svenska
5-6 Samlade verk 21, Det går an Hvarför reser du? (flera utgåvor) Carl Jonas Love Almqvist 1993 Svenska
7-9 Samlade verk 22, Det går an (flera utgåvor) Carl Jonas Love Almqvist 2015 Svenska
10 Samlade verk Carl Jonas Love Almqvist 1993-9999 Svenska
11 Mordens marknad - Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur Karl Berglund 2017 Svenska
12-13 Böckernas tid - Svenska förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943 (flera utgåvor) 2018 Svenska
14 Litteraturteori - en mycket kort introduktion Jonathan D. Culler 2011 Svenska
15 Den efterfrågade vetenskapen - Universitetsbibliotek, akademiska tidskrifter och vetenskapliga förlag 1968–2018 David Dellstig 2020 Svenska
16 Dikt, bild och scen 2004 Svenska
17 Sorgsna ögon - brev till Gunnel Bergström 1930-1934 Gunnar Ekelöf 2020 Svenska
18 Fiktionens förvandlingar - en vänbok till Bo Bennich-Björkman den 6 oktober 1996 1996 Svenska
19-20 Pål Värning - en skärgårdsynglings äfventyr (flera utgåvor) Emilie Flygare-Carlén 2000 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.