Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Theophilus Nathorst 8 träffar

Titel Författare År Språk
1 Descriptio arteriarum corporis humani in tabulas redacta, cujus partem primam, ... Præside Adolpho Murray, ... In aud. Gustav. maj. die XXIII. Junii, a. MDCCLXXX. H. a. m. s. Publice ventilandam exhibet Johannes Theophilus Nathhorst. Stockholmiensis Adolph Murray 1780 Latin
2 Bref til en vän i armeen Johan Theophilus Nathorst 1788 Svenska
3 Bref til en wän i armeen. =Anon=. Götheborg, 1788. Detta bref är tilförene tryckt i Wenersborg, och nu, med första förläggarens skrifteliga tilstånd, å nyo uplagdt af Samuel Norberg Johan Theophilus Nathorst 1788 Svenska
4 Bref til en wän i armeen. =Anon=. Örebro, tryckt hos Joh. P. Lindh, 1788 Johan Theophilus Nathorst 1788 Svenska
5 Bref til en wän i armeen; jämte bref ifrån Dahl til en wän i Stockholm. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Joh. Christ. Holmberg, 1788 Johan Theophilus Nathorst 1788 Svenska
6 Tal, hållet på konungens födelse-dag, den 24 januarii 1789, uti gillet: Kärleken til nästan, i Lowisa. =Anon=. Tryckt i Åbo. Å nyo tryckt i Stockholm, hos Anders Zetterberg, 1789 Johan Theophilus Nathorst 1789 Svenska
7 Tal, hållit på konungens födelse dag, den 24 januarii 1789. Uti gillet Kärleken til nästan, i Lovisa. =Anon=. Åbo, tryckt i Frenckellska boktryckeriet 1789 Johan Theophilus Nathorst 1789 Svenska
8 Sorgbrev, Nathorst, Johan Theophilus, 1760-1798. Tilännagifves at konungens tro-tjenare, assessoren och regements-feldtskären vid Kongl. Smålands lätta cavallerie högädle herr Johan Theophilus Nathhorst afled i Eksjö den 25 julii 1798, kl. 6 föremidd. uti dess 38 ålders år 1798 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.