Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Winbom 44 träffar

Titel Författare År Språk
1 Meditamenta usum historiæ ecclesiasticæ in dogmaticis spectantia ... præside ... Joh. Winbom ... pro candidatura theologica publico submittit examini Carolus von Rosenstein, ... Stockholmiensis. In audit. Gust. maj. d. XIV. Jun. MDCCXC Johan Winbom 1790 Latin
2 De Nicolaitis juxta cap. II. apocal. expositiones, quas ... præside mag. Joh. Winbom, ... Pro candidatura theologica, publico examini submittit Levinius Olbers, ... Westrogothus. In audit. Gust. maj. d. XII. Junii MDCCXCII. H. p. m. s Johan Winbom 1792 Latin
3 Dissertatio de agapis. Quam venia max. ven. facult. theol. Ups. præside doct. Joh. Winbom ... pro candidatura theologica p. p. mag. Georg. Frederic. Fant, historiarum docens, et ad scholam cath. Ups. v. rector. In audit. Gust. maj. d. III Apr. MDCCCV. Horis solitis, Pars prior Johan Winbom 1805 Latin
4 Latreia logikē Rom. cap. XII: v. I. brevi dissertatione explicata. Quam ... sub præsidio doct. Joh. Winbom, ... Pro candidatura theologica p. p. mag Petrus Eric. Lindskog, v. d. m. Vestrogothus. In audit. Gust. maj. d. XXIV. April. MDCCXCV. H. a. m. s Johan Winbom 1795 Latin
5 Pistis, Novi Testamenti. Dissertatio theologica cujus partem I. ... sub præsidio doct. Joh. Winbom, ... pro candidatura theologica p. p. mag. Brynolf Hesselgren, ... in audit. Gust. maj. die XXIII Oct. MDCCCV Johan Winbom 1805 Latin
6 Pistis, Novi Testamenti. Dissertatio theologica cujus partem II. ... sub præsidio doct. Joh. Winbom, ... pro gradu p. p. mag. Brynolf Hesselgren, ... in audit. Gust. maj. die XXVII Maji MDCCCVI Johan Winbom 1806 Latin
7 Dissertatio de præstania sermonis S. Salvatoris ante obitum apud discipulos ultimi capite Joh. Evang. XVII contenti quam ... præside doct. Joh. Winbom ... pro candidatura theologica p. p. ... Mag. Matthias Rudolphus Norelius ad ædem Adolphi Frederici comminister. in audit. Gustav. die X Maji MDCCCXVII. H. a. m. s., P. 1 Johan Winbom 1817 Latin
8 De propheta instar Mosis; Deut. XVIII. 15 seqq. dissertatio exegetico theologica. Quam ... præside doct. Joh. Winbom, ... Pro candidatura theologica p. p. mag. Joh. Phil. Laurin, ... In audit. Gust. maj. die XVI. Oct. MDCCXCIX. H. a. m. s Johan Winbom 1799 Latin
9 Dissertatio caput XVII actorum Apostolicorum illustrans, cujus partem priorem ... præside Doct. Joh. Winbom, ... pro candidatura theologica p. p. Henricus Lyth, phil. mag. stip. reg. In Audit. Gust. Maj. die XII Dec. MDCCCVIII. H. A. M. S., d. 1 Johan Winbom 1808 Latin
10 Dissertatio theologica de præstantia ethices christianæ respectu principii e quibusdam N.T. locis enucleata. Quam ... præside doct. Joh. Winbom, ... Pro candidatura theologica p. p. mag Eric Abrah. Almquist, ... In audit. Gust. maj. d. 12 Junii 1795. Horis consvetis Johan Winbom 1795 Latin
11 Dissertatio exegetico-theologica psalmi Davidis secundi sensum illustrans cujus partem primam venia max. ven. fac. theol. Upsal. praeside ... Joh. Winbom ... pro candidatura theologica p. p. ... Matth. Nic. Alb. Isander ... Uplandus. In audit. Gust. die XXX nov. MDCCCXVI. H. a. m. s., P. 1 Johan Winbom 1816 Latin
12-13 De ḳaraʾim Judæorum dissertatio quam ... præside doct. Johanne Winbom ... pro candidatura theologica p.p. mag. Jonas Arvid Winbom ... uplandus. In audit. Gust. die XIV junii MDCCCXXII (flera utgåvor) Johan Winbom 1822 Latin
14 Conspectus historiæ theologiæ exegeticæ ... præside doct. Joh. Winbom ... pro candidatura theologica p.p. mag. Jonas Torin ... in audit. Gust. die XI junii MDCCCXVI., P. 1 Johan Winbom 1816 Latin
15-16 Theias koinōnoi physeōs 2 Pet. l. 4. dissertatio academica quam ... praeside doct. Joh. Winbom ... pro candidatura theologica p. p. mag. Sveno Lundblad S. theol. docens alumnus Vred. in audit. Gust. maj. die II Maji MDCCCVII (flera utgåvor) Johan Winbom 1807 Latin
17 De locis Petri epist. prior. III. 19 et IV. 6. observationes exegeticæ, quas ... præside doct. Joh. Winbom, ... pro candidatura theologica p. p. mag. Johannes Petr. Erling ad schol. triv. Sudercop. coll. in audit. eccles. die XI Junii MDCCCVIII H. A. M. S Johan Winbom 1808 Latin
18 Oratio funebris, in memoriam viri, dum vixit, maxime reverendi et celebratissimi ... Erici Eurén, ad reg. gymn. Carolstad. l.l.s.s. lectoris, nec non pastoris et præpositi in Hammarön, habita in synodo dioecesana Carolstadii, die IV oct. an. MDCCXCIV, ab Olavo Bjurbäck ... Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, reg. acad. typogr Olof Bjurbäck 1794 Latin
19 De kārā'īm Judaeorum - Diss.Resp. Jonas Arvid Winbom Johan Winbom 1822 Latin
20 Magnos litterarum patronos hospites patres civesque academicos et urbicos ad orationem inauguralem qua logices ac metaphysices professionem auspicaturus est vir nobilissimus et celeberrimus dominus magister Samuel Grubbe reverenter et officiose invitat regiæ Academiæ Upsaliensis rector Johannes Winbom Johan Winbom 1813 Latin

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.