Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johann Matthias Schröckh 105 träffar

Titel Författare År Språk
1 Lefwernes-beskrifning om Christina, drotning i Swerige; författad af Johan Matth. Schroeckh ... Öfwersatt af Pehr Luth ... jämte bifogade anmärkningar. Stockholm, tryckt hos 1: And. 2-4: Anders J. Nordström. =1-4. 1789-90.= Johann Matthias Schröckh 1789-1790 Svenska
2 Lefwernes-beskrifning om Christina, drotning i Swerige; författad af Johan Matth. Schroeckh ... Öfwersatt af Pehr Luth ... jämte bifogade anmärkningar. Stockholm, tryckt hos 1: And. 2-4: Anders J. Nordström. =1-4. 1789-90.= Del 1, Förste delen. 1789. 54 s Johann Matthias Schröckh 1789 Okänt
3 Lefwernes-beskrifning om Christina, drotning i Swerige; författad af Johan Matth. Schroeckh ... Öfwersatt af Pehr Luth ... jämte bifogade anmärkningar. Stockholm, tryckt hos 1: And. 2-4: Anders J. Nordström. =1-4. 1789-90.= Del 2, Andre delen. 1789. 02 , 78 s Johann Matthias Schröckh 1789 Okänt
4 Lefwernes-beskrifning om Christina, drotning i Swerige; författad af Johan Matth. Schroeckh ... Öfwersatt af Pehr Luth ... jämte bifogade anmärkningar. Stockholm, tryckt hos 1: And. 2-4: Anders J. Nordström. =1-4. 1789-90.= Del 3, Tredje delen. 1789. 02 , 94 s Johann Matthias Schröckh 1789 Okänt
5 Lefwernes-beskrifning om Christina, drotning i Swerige; författad af Johan Matth. Schroeckh ... Öfwersatt af Pehr Luth ... jämte bifogade anmärkningar. Stockholm, tryckt hos 1: And. 2-4: Anders J. Nordström. =1-4. 1789-90.= Del 4, Fjerde delen. 1790. 02 , 102 s Johann Matthias Schröckh 1790 Okänt
6 Om Henric IV; konung i Frankrike, den store kallad, också i werket en af de störste konungar, som i något land regerat; men likafult mördad, på öppen gata i Paris, år 1610. Stockholm, tryckt, hos Lorens Ludv. Grefing, 1768. s. (=Lefwernes - beskrifning=.) =Pris:= "3 dal." häftad. Utg. och övers. och bearb. av C.C. Gjörwell; =ref.:= dennes =Förtekning,= 1806. Ur förf;s "Algemeine Biographie" del 1 (företal) Johann Matthias Schröckh 1768 Svenska
7 Om Cato af Utica; romersk rådsherre, som, sedan han i det längsta förswarat friheten, och ej längre trodde sig kunna wärja des fall, afhände sig sjelf lifwet, med den aldrastörsta kalsinnighet, wid pasz 45 år för Christi födelse Johann Matthias Schröckh 1768 Svenska
8 Om Titus romersk käjsare, hwilken, som fältherre, utförde Jerusalems jämmerliga förstöring, inkräktade judalandet, och gjorde slut på judiska regementet; sedan, uphögd på thronen, war af alla käjsare den dygdigaste, och sit folks wälgörare; samt afled, efter en alt för kort regering, år 81 Johann Matthias Schröckh 1771 Svenska
9 Om Martin Luther. Wår kyrkas reformator, doctor och profeszor theologie i Wittenberg, som dog år 1546 Johann Matthias Schröckh 1772 Svenska
10 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1792-96= Johann Matthias Schröckh 1792-1796 Svenska
11 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 1, Första bandet. 1792 Johann Matthias Schröckh 1792 Okänt
12 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 2, Första bandets andra afdelning. 1792 Johann Matthias Schröckh 1792 Okänt
13 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 3, Andra bandets första afdelning. 1793 Johann Matthias Schröckh 1793 Svenska
14 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 4, Andra bandets andra afdelning. 1794 Johann Matthias Schröckh 1794 Svenska
15 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 5, Tredje bandets första afdelning. 1795 Johann Matthias Schröckh 1795 Svenska
16 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 6, Tredje bandets andra afdelning. 1796. Mer än en upplaga finns Johann Matthias Schröckh 1796 Svenska
17 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Johann Matthias Schröckh 1802-1803 Svenska
18 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 1, Första bandets första afdelning. 1802. 180 s Johann Matthias Schröckh 1802 Okänt
19 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 2, Första bandets andra afdelning. 1803. S. 181-244, 247- 326 Johann Matthias Schröckh 1803 Okänt
20 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 3, Andra bandets första afdelning. 1803. 02 , 240 s Johann Matthias Schröckh 1803 Okänt

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.