Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: John Bohman 25 träffar

Titel Författare År Språk
1-3 För ro skull - oförargliga kåserier och humoresker (flera utgåvor) Mox, pseud. för John Bohman 1887 Svenska
4-5 Kontraster - oförargliga kåserier och humoresker (flera utgåvor) Mox, pseud. för John Bohman 1889 Svenska
6-7 En dag på gamla "Stutis" (flera utgåvor) John Bohman 1880 Svenska
8-9 Fallfrukt - oförargliga kåserier och humoresker (flera utgåvor) John Bohman 1886 Svenska
10 Omberg och dess omgifningar af J. Bohman. Linköping 1829. Axel Petre. =(Pl.titelbl.).= Johan Bohman, även John, Jonas 1829 Svenska
11 Swenska kyrkans högmässo-texter förklarade, samt de i texterna förekommande personer, orter och främmande ord beskrifna och uttydda, enligt äldre och nyarehjelpredor - ett försök att gagna John Bohman 1839 Svenska
12 Tal vid prostinnan högädla fru Eva Charlotta Eks jordfästning i Rogslösa kyrka tisdagen d. 29 april 1823 af I. Bohman. Linköping 1824 Axel Petre Johan Bohman, även John, Jonas 1824 Svenska
13 Vettern och dess kuster - I två resor John Bohman 1834-1840 Svenska
14 Wettern och dess kuster - i två resor John Bohman 1834-1840 Svenska
15 Wettern och dess kuster, Andra resan : ett helt för sig, innefattande Wetterns special-beskrifning, jemte hithörande äldre märkvärdigheter - i två resor John Bohman 1840 Svenska
16 Wettern och dess kuster, Första resan : ett helt för sig innefattande Götha kanal, Carlsborgs fästning och Motala mekaniska verkstad, jemte drag ur grefve von Platens lefverne - i två resor John Bohman 1834 Svenska
17 Natur-målningar med wetenskapliga upplysningar Alexander von Humboldt 1829 Svenska
18 Natur-målningar med wetenskapliga upplysningar D. 1, Förra delen Alexander von Humboldt 1829 Svenska
19 Natur-målningar med wetenskapliga upplysningar D. 2, Sednare delen Alexander von Humboldt 1829 Svenska
20 Röster i Östergötland - en antologi 1998 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.