Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: John Jennings 51 träffar

Titel Författare År Språk
1 A geography of the eastern provinces of Nigeria John Howard Jennings 1966 Engelska
2 Call the new world - a novel John Jennings 1941 Engelska
3 Näst efter mod - roman John Jennings 1939 Svenska
4 Fregatten från Salem John Jennings 1949 Svenska
5 Boston, cradle of liberty, 1630-1776 John Edward Jennings 1947 Engelska
6 Ödmjukt memorial. =(Rubr.)=/(John Jennings.) (Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius. 1761.) John Jennings 1761 Svenska
7 Memorial, ingifwit til högloflige ridderskapet och adelen den 11 julii, wid riksdagen 1772, af hof-marskalken och riddaren John Jennings. Stockholm, tryckt uti gamla kongl. tryckeriet, 1772 John Jennings 1772 Svenska
8 Herr hof-marskalken och riddaren John Jennings ingifne memorial, til riksens högloflige ständer den 28 september 1771. angående h. commerce-rådet ... Nordencrantz, samt des upgifter. Stockholm, tryckt uti gamla kongl. tryckeriet, 1772 John Jennings 1772 Svenska
9 Tal om Trollhätte slussbyggnads öden, hållet för kongl. vetensk. academien, vid præsidii nedläggande, den 5 augusti 1761. Af John Jennings ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1761 John Jennings 1761 Svenska
10 Tal, om nyttan af segelfarter igenom torra land och berg; hållet för kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 4 november 1769. Af John Jennings ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1770 John Jennings 1770 Svenska
11 Undersåtelig fägnad, wid hans kongl. maj:ts Friedrich, I. Swea, Göthes och Wendes konungs &c. &c. &c. landtgrefwes till Hessen &c. &c. födelse-dag betygad wid kongl. academien i Upsala den 17. april MDCCXLIX. Af John Jennings. Stockholm - tryckt hos Lars Salvius. År 1749 John Jennings 1749 Svenska
12 Beskrifning öfver en masugns byggnad, som å nyo blifvit anlagd vid Berkinge i Roslagen år 1755 John Jennings 1756. Svenska
13 The opium empire - Japanese imperialism and drug trafficking in Asia, 1895-1945 John M. Jennings 1997 Engelska
14 Why national standards and tests? - politics and the quest for better schools John F. Jennings c1998 Engelska
15 National issues in education - goals 2000 and school-to work cop. 1995 Engelska
16 A dictionary of medieval music with listings of the principal sources of music and the major composers of the high Middle Ages John M. Jennings 1988 Engelska
17 Elise, or, Innocencie guilty - a new romance Jean-Pierre Camus 1655 Engelska
18-19 Two discourses - the first Of preaching Christ; the second Of particular and experimental preaching. By John Jennings. With a preface by the Reverend Mr. Isaac Watts (flera utgåvor) John Jennings 1793 Engelska
20 Instructions to ministers - in three parts. Containing, I. Two discourses of preaching Christ, ... by ... John Jennings. II. A letter concerning the most useful way of preaching; by ... Augustus Hermannus Franck, ... III. An illustrious pattern of Christian and ministerial conduct, in an abridgment of the life of ... Cotton Mather, ... Taken from the account of him published by his son, ... Published by D. Jennings, and recommended by I. Watts, D.D John Jennings 1744 Engelska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.