Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jonas Stier 57 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kändisskap och statuspassager - idrottslig identitet i upplevelseindustrins tjänst Jonas Stier 2009 Svenska
2 Ethnic minority groups - a comprehensive framework Jonas Stier 1992 Engelska
3 A minority-conflict in Canada - a case-study of the Mohawks abd the Oka-conflict Magnus Greén 1991 Engelska
4-5 Havererade vårdkontakter - De professionellas vittnesmål om vanskliga vårdrelationer; hur de kan förstås, hanteras och förebyggas (flera utgåvor) Helena Blomberg 2014 Svenska
6 Blod, svett och tårar. Ledarkulturen inom svenska landslagsgymnastik – belyst och problematiserad Jonas Stier 2012 Svenska
7 Dimensions and experiences of human identity - an analytical toolkit and empirical illustration Jonas Stier cop. 1998 Engelska
8 En studie av ghetton - ett tvärvetenskapligt "experiment" Tommy Book 2000 Svenska
9 Going international - becoming intercultural Jonas Stier 2002 Engelska
10 Breddad studentrekrytering i ljuset av den öppna högskolan - konsekvenser och möjligheter för Växjö universitet Jonas Stier 2003 Svenska
11 Identitet - människans gåtfulla porträtt Jonas Stier 2003 Svenska
12 Proffsliv och karriärslut - en sociologisk studie av identitet Jonas Stier 2005 Svenska
13 Ghettot - som geografisk, historisk och sociologisk företeelse Tommy Book 2004 Svenska
14-15 Kulturmöten - en introduktion till interkulturella studier (flera utgåvor) Jonas Stier 2009 Svenska
16 Interkulturellt samspel i skolan Jonas Stier 2009 Svenska
17-18 Högskolan bortom Bologna - internationaliseringen av högre utbildning (flera utgåvor) Jonas Stier 2010 Svenska
19 Citizenship education - forming cultural identity in five european countries Margareta Sandström 2008 Engelska
20 Det socialpsykologiska perspektivet 2011 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.