Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jonas Wærn 7 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kungörelse 1858 Svenska
2 Muntligt anförande uti vällofl. borgareståndets plenum den 16 maj, rörande öfverflyttningen af lånerörelsen ifrån Banken till Riksgäldskontoret Jonas Wærn 1834 Svenska
3 Besök vid Gripsholms slott - en undersökning beträffande besökarnas geografiska hemort samt av de impulser och intressen, som föranlett besöket Jonas Wærn 1979 Svenska
4 Cypern - svenskarnas inledande FN-aktion 1964 Jonas Wærn 1995 Svenska
5 Jonas Waerns rapport till Försvarsstaben Jonas Wærn 1984 Svenska
6 Katanga - svensk FN-trupp i Kongo 1961-62 Jonas Wærn 1980 Svenska
7 Om difterins och strypsjukans uppträdande i Sverige Jonas Wærn 1885 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.