Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: K. F. Söderwall 60 träffar

Titel Författare År Språk
1 Festskrift till K. F. Söderwall - på hans sjuttioårsdag den 1 januari 1912 1911 Svenska
2 Svenska språkets lagar Bd 6, Ordbok - kritisk afhandling Johan Erik Rydqvist 1883 Svenska
3 Supplement till Ordbok öfver svenska medeltids-språket 1925 Svenska
4 Svenska akademiens handlingar D. 7, Ifrån år 1886, 1892 1893 Svenska
5 Hufvudepokerna af svenska språkets utbildning K. F. Söderwall 1870 Svenska
6 Inbjudning till den högtidlighet hvarmed filosofie doktorspromotion af Filosofiska fakulteten i Lund anställes torsdagen den 31 maj 1906 K. F. Söderwall 1906 Svenska
7-8 Medeltida rättsuttryck från Värmland, Närke och Småland (flera utgåvor) K. F. Söderwall 1906 Svenska
9 Minnesteckning öfver Theodor Wisén - inträdestal i Svenska Akademien K. F. Söderwall 1893 Svenska
10 De nordiska språkens uttryck för sedliga begrepp - inträdesföreläsning K. F. Söderwall 1895 Svenska
11 Några anmärkningar om bearbetningar af skriften De regimine principum af Egidius de Columna K. F. Söderwall 1880 Svenska
12-13 Några anmärkningar öfver de svenska kasusformerna under medeltiden (flera utgåvor) K. F. Söderwall 1865 Svenska
14 Några medeltidsord förklarade K. F. Söderwall 1880 Svenska
15 Några svenska medelstidsord K. F. Söderwall 1880 Svenska
16 Några svenska medeltidsord förklarade K. F. Söderwall 1880 Svenska
17 Om främmande ords behandling i fornsvenskan K. F. Söderwall 1867 Svenska
18 Om verbets rektion i fornsvenskan K. F. Söderwall 1865 Svenska
19-20 Ordbok öfver svenska medeltids-språket (flera utgåvor) K. F. Söderwall 1990- Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.