Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karin Östberg 19 träffar

Titel Författare År Språk
1 Malte Ljungdahls recepthandbok Malte Ljungdahl 1981 Svenska
2 Recepthandbok - på grundval av de nordiska ländernas farmakopéer Malte Ljungdahl, 1882-1957 1953 Svenska
3 Seedling survival and extension work in the SCAFE programme in southern province, Zambia - a minor field study Karin Östberg 1993 Engelska
4 Det forntida Indien och dess läkekonst Karin Östberg 1961? Svenska
5 Recepthandbok - på grundval av de nordiska ländernas farmakopéer Malte Ljungdahl 1953 Svenska
6 Skogsstyrelsens årsredovisning 2021 2022 Svenska
7 Skogsstyrelsens årsredovisning 2020 2021 Svenska
8 Sågverkens transporter inför framtiden - en nulägesrapport och framtidsprognos Karin Östberg 1991 Svenska
9-10 Kartläggning av den regionala såddfinansieringen (flera utgåvor) Karin Östberg 2005 Svenska
11 Sublingual vaccination against Helicobacter pylori infection - mucosal immune responses and correlates to protective immunity Anna-Karin Östberg 2011 Engelska
12 Kilskrifternas läkekonst Karin Östberg, 1917- 1960 Svenska
13 Statistiska meddelanden Produktion av skogsplantor 2017 Korrigerad Karin Östberg 2018-04-20 Svenska
14 Statistiska meddelanden Produktion av skogplantor 2018 Karin Östberg 2019 Svenska
15 Statistiska meddelanden Levererade skogsplantor 2019 Karin Östberg 2020 Svenska
16 Rapport 2022 20 Effektutvärdering av hur resultat från Älgbetesinventeringen används 2022 Svenska
17 Rapport 2022 13 Effektutvärdering av Skogsstyrelsens arbete för minskade skogsskador Karin Östberg 2022 Svenska
18 Rapport 2023 01 Utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser inom Landsbygdsprogrammet 2023 Svenska
19 Skogsstyrelsens årsredovisning 2023 2024 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.