Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karin Carlsson 96 träffar

Titel Författare År Språk
1 Samtal om fred och krig med elever i årskurs 5 Karin Utas Carlsson 1990 Svenska
2 Att fostra till globalt ansvarstagande - exempel på fredsundervisning för olika skolstadier Karin Utas Carlsson 1991 Svenska
3 Kreativ konfliktlösning för mellanstadiet Linda Lantieri 1993 Svenska
4 Konfliktlösning och fredsundervisning i grundskollärarutbildningen - en explorativ studie och diskussion av synpunkter i två lärarkandidatgrupper Karin Utas Carlsson 1994 Svenska
5-7 Globala överlevnadsfrågor - enkätundersökning i årskurs 4 vid två Malmöskolor - uppföljning i årskurs 6 (flera utgåvor) Karin Utas Carlsson 1995 Svenska
8 Förslag till undervisning i globala överlevnadsfrågor på mellanstadiet Karin Utas Carlsson 1995 Svenska
9 Interviews with 10-year-old children on peace and the future Karin Utas Carlsson 1999 Engelska
10 Violence prevention and conflict resolution - a study of peace education in grades 4-6 Karin Utas Carlsson 1999 Engelska
11 Psykologiska aspekter på kärnvapenhotet - att leva under hot och att frigöra kraft till förändring Karin Utas Carlsson 1988 Svenska
12 Samtal om krigsleksaker, videovåld och flyktingar med elever i årskurs 5 Karin Utas Carlsson 1990 Svenska
13 Lära leva samman - undervisning i konflikthantering : teori och praktik Karin Utas Carlsson 2001 Svenska
14 Hantera konflikter och förebygg våld - förhållningssätt och färdigheter : teori och praktik i skola och fritidshem Karin Utas Carlsson 2011 Svenska
15 Livskunskap för livskvalitet - fler perspektiv på en viktig samhällsfråga 2013 Svenska
16-20 Himmelriket är nära (flera utgåvor) Karin Carlsson 1976 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.