Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karin Granström 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Aids ur sjukvårdspersonalens synvinkel Gerd Andersson 1986 Svenska
2 Ekologisk slaktsvinsproduktion - dokumentationsprojekt på Edsbergs gård Karin Granström 2003 Svenska
3 Emissions of volatile organic compounds during drying of wood Karin Granström 2002 Engelska
4 Emissions of volatile organic compounds from wood Karin Granström 2005 Engelska
5 Hantering vid avlivning av får Karin Granström 2010 Svenska
6 Hantering vid avlivning av gris Karin Granström 2009 Svenska
7 Hantering vid avlivning av nötkreatur Karin Granström 2009 Svenska
8 Introduktion till miljökemi Karin Granström 2016 Svenska
9 Kalvning och kalvningshjälp Karin Granström 2007 Svenska
10 Klimat-smart mat på vetenskaplig grund Karin Granström 2009 Svenska
11 Klövvård och klövsjukdomar hos får / text: Karin Granström, Agneta Olofson Karin Granström 2005 Svenska
12 Lönsamma betesdjur i landskapet Karin Granström 2000 Svenska
13 Orsaker till olika produktionsresultat i smågrisbesättningar Karin Granström 1981 Svenska
14 Utsläpp av lättflyktiga kolväten vid torkning av biobränslen - Emissions of volatile hydrocarbons (VOC) during drying of sawdust : delprogram torkning av biobränsle Karin Granström 2001 Svenska
15 Forest industry sludge as a resource for energy recovery Alina Hagelqvist 2009 Engelska
16 Measurement of Self-Heating of Biomass Pellets using Isothermal Calorimetry Ida Larsson 2017 Engelska
17 Hantering vid avlivning av fjäderfä Åsa Odelros 2010 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.