Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl Björling 45 träffar

Titel Författare År Språk
1 Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala universitets aula fredagen den 31 maj 1957 1957 Svenska
2 Bidrag till kännedomen om potatiskräftsvampens (Synchytrium endobioticum Schilb. Perc.) biologi Karl Björling 1948 Svenska
3 Inventeringar av växtsjukdomar i odlingar av fabrikspotatis Karl Björling 1946 Svenska
4 Kompendium i växtpatologi Karl Björling 1975-1977 Svenska
5-6 Kompendium i växtpatologi 1, Allmän del och fysiogena sjukdomar (flera utgåvor) Karl Björling 1975 Svenska
7 Kompendium i växtpatologi 2, Mykoser och bakterioser hos lantbruksväxterna Karl Björling 1962 Svenska
8 Kompendium i växtpatologi 2A, Lantbruksväxternas mykoser och bakterioser Karl Björling 1975 Svenska
9 Kompendium i växtpatologi 2B, Sjukdomar hos trädgårdsväxterna Karl Björling 1977 Svenska
10 Kompendium i växtpatologi 3, Viroser Karl Björling 1973 Svenska
11 Kompendium i växtpatologi, Sjukdomar hos trädgårdsväxterna Karl Björling 1991 Svenska
12 Kompendium i växtsjukdomslära - botanisk del Karl Björling 1950 Svenska
13 Undersökningar rörande klöverrötan Karl Björling 1939-1942 Svenska
14 Undersökningar rörande klöverrötan 2, Studier av utvecklingshistoria och variation hos Sclerotinia trifoliorum Karl Björling 1942 Svenska
15 Undersökningar rörande Phoma betæ (Oud.) Fr. Med särskild hänsyn till en av svampen orsakad stjälkröta på betfröplantor Karl Björling 1945 Svenska
16 Virusgulsot-angreppet år 1959 - en fara för 1960 års betodling Karl Björling 1960 Svenska
17 Dissertatio theologica quæstionem de genere sciendi theologico tractans. Cujus partem primam venia max. ven. facult. theol. Upsal. præside. ... Carolo Jon. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Carolus Olavus Björling ad reg. gymnas. Geval. adjunctus in audit. Gustav. die XIV Junii MDCCCXXXIX. H. A. M. S Karl Jonas Almquist 1839 Latin
18 De intuitu mentis ejusque objecto dissertatio. Cujus partem primam venia ampl. facult. philos. Upsal. præside ... Petr. Dan. Amad. Atterbom ... pro gradu philosophico p. p. auctor Carolus Olavus Björling Gestr. Helsingus. In auditorio Gustav. die XXIV April MDCCCXXX. H.P.M.S Per Daniel Amadeus Atterbom 1830 Latin
19 De nominibus locorum Sudermanniæ annotationes, quas cum consensu reverendissimi domini C. O. Björling, Philosophiæ et S.S. Theologiæ doctoris, Diocesis Arosiensis Episcopi, Scolarum ephori - : et M. V. consistorii Arosiensis : publicæ censuræ modeste subjicit J. G. L. Bergström : philosophiæ candidatus. Ad Scolam Hedemorensem Rectoris Munere Fungens : in auditorio gymnasii reg. Aros die VI Febr. MDCCCLXXIII Gustaf Bergström 1873 Svenska
20 Den christeliga dogmatiken enligt lutherska kyrkans bekännelse-skrifter Carl Olof Björling 1847-1877 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.