Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl Emil Wichmann 38 träffar

Titel Författare År Språk
1 1808-1809 - hundraårsminnet af Finska kriget Karl Emil Wichmann 1909 Svenska
2 Allmän historie-, läro- och läsebok för folkskolor - Med anslutning till lärobokskomiténs förslag utarb. Med 11 kartor Karl Emil Wichmann 1900 Svenska
3 Anteckningar ur Kongliga Vasa regementets historia tillägnade Gardesjägarbataljonen Karl Emil Wichmann s.a. c.1927 Svenska
4 Bihang till Wichmanns folkskolans geografi Karl Emil Wichmann 1905 Svenska
5-6 Dikt och drapa (flera utgåvor) Karl Emil Wichmann 1882 Svenska
7 Folkskolans geografi och kartbok - En läro- och läsebok med kartor utarb.i enlighet med lärobokskommittens förslag Karl Emil Wichmann 1904 Svenska
8 Frivilliga brandkåren i Borgå 1867-1917 - Minnesblad ur kårens 50-års historia. Illustr. Karl Emil Wichmann 1918 Svenska
9 Frivilliga brandkåren i Åggelby 1900-1925 - historik utg. till 25-års jubileet den 16 augusti 1925 Karl Emil Wichmann 1925 Svenska
10-12 Gamla tidens historia - läro- och läsebok för skolans högre klasser : med cirka 240 bilder och 7 kartor (flera utgåvor) Karl Emil Wichmann 1925 Svenska
13 Grunddragen till Finlands uppfostrings- och undervisningsväsendes historia Karl Emil Wichmann 1903 Svenska
14 Historik över Tenala socken Karl Emil Wichmann 1928 Svenska
15 Historisk läsebok i anslutning till "Lärobok i allm. historia" för seminarier och andra skolor Karl Emil Wichmann 1914 Svenska
16-17 Hvad den gamle skolmästaren berättade (flera utgåvor) Karl Emil Wichmann 1889 Svenska
18 Hågkomster från min Nykarleby-tid - 1883-1916 Karl Emil Wichmann 1933 Svenska
19 I Västerås för fyrahundra år sedan - festdikt vid nionde nordiska nykterhetsmötet i Helsingfors 1919 Karl Emil Wichmann 1919 Svenska
20 Klubbekriget - en diktcykel Karl Emil Wichmann 1893 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.