Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl Mattisson 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Det sydsvenska halmtaket Karl Mattisson 1961 Svenska
2 Skörden genom tiderna Karl Mattisson 1953 Svenska
3 Das Magengeschwür - Eine ätiologische und klinische Untersuchung mit besonderer Bezugnahme auf den weiteren Verlauf der Krankheit Karl Mattisson 1931 Tyska
4 Den medicinska sakkunskapen och tillsättandet av professuren i medicin vid Karolinska institutet Karl Mattisson 1936 Svenska
5 Sjukvårdsanstalten Solhem 1/6 1909-31/5 1919 - Kort redogörelse för anstaltens tillkomst och 10-åriga verksamhet, afgifven den 1 juni 1919 vid firandet af anstaltens 10-årsdag Karl Mattisson 1919 Svenska
6 Kringfarande folk och vandrare - En tids- och miljöbild från 1880-talet.Illustr. Karl Mattisson 1943 Svenska
7 Goda vänner, trogna grannar - En 1880-talsskildring från en by i Strövelstorps socken. Illustr. Karl Mattisson 1953 Svenska
8 En läkares minnen - Från världskrigets Wien augusti - september 1916 Karl Mattisson 1945 Svenska
9 Karnevalsminnen Karl Mattisson 1950 Svenska
10 Täckevrakan Karl Mattisson 1957 Svenska
11 Halmtak och taktäckning i Västergötland och på Dal Karl Mattisson 1959 Svenska
12 Lägga båustaeg Karl Mattisson 1946 Svenska
13 Halmtak och taktäckning i Blekinge Karl Mattisson 1958 Svenska
14 Lokatten, nekakråkan, gullkråkan och lakatten - enorientering i sädesinbärgningens terminologi Karl Mattisson 1948 Svenska
15 Västeråsens sanatorium Karl Mattisson 1918 Svenska
16 Det sydsvenska halmtaket / Karl Mattisson Karl Mattisson uuuu-uuuu Okänt

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.