Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl, XII, kung av Sverige 67 träffar

Titel Författare År Språk
1 Al invicto serenismo señor Don Fernando de Avstria, infante de España, mi señor, cardenal de Roma, arçobispo de Toledo, primado de las Españas, gouernador de los Estados de Flandes, braço firme de la religion Catolica. Don Gabriel Bocangel y Vnçueta, ... dedica La lira de las mvsas, de hvmanas, y sagradas vozes; junto con las demas obras poeticas antes divulgadas Gabriel Bocangel y Unzueta 1637 eller 1652 Spanska
2 Carl med Gudz nåde, Sweriges, Giöthes och Wändes konung, ... såsom wij til wåre trogne undersåtares så mycket större lijsa samt en jämlijkhetz inrättande dem emellan uti inqvarteringen i nåder hafwa för godt funnit at förordna 1715 Svenska
3 Caroli XII - Königs in Schweden Lebens-Beschreibung, und emblematisches Ehren-Gedächtnuss Seiner Majestät Ankunfft in Strahlsund Tyska
4 Charles XII et l'Ukraine 1920 Franska
5 Charles XII, roi de Suède, tué devant Frédéricks-hall, en 1718 1817. Franska
6 Copiæ des publicirten Königlichen Schwedischen Manifests 1706 Tyska
7 Historiska handlingar D. 1 1861 Svenska
8 Historiska handlingar D. 10 1879 Svenska
9 Historiska handlingar D. 11. Nr 2, Brefvexling mellan konung Carl XII och Rådet 1713 1889 Svenska
10 Historiska handlingar D. 14 1892 Tyska
11 Historiska handlingar D. 15 1895 Tyska
12 Historiska handlingar D. 2 1862 Flerspråkigt verk
13 Historiska handlingar D. 3 1863 Franska
14 Historiska handlingar D. 5 1866 Svenska
15 Historiska handlingar D. 7 1870 Latin
16 Historiska handlingar D. 9 1874 Svenska
17 Ihrer Königl. Majestät. Befehl, dasz alle dero Unterthanen, welche jetziger zeit in des Königs von Pohlen und seines Anhanges Dienst, oder bey dessen Troupen sich auffhalten, sich unverzüglich von dannen wegbegeben sollen. Datiret Stockholm den 3 Aprilis. Anno 1700 1700? Tyska
18 Ihro Königl. Majest. zu Schweden, &c. Universal an die Stände der Republique Pohlen, de dato Bender, den 28. Januarii Anno 1711. Nach dem lateinischen Original ins Teutsche übersetzt 1711? Tyska
19 Karl XII - Ein nordischer König 1939 Tyska
20 Karl XII - till 200-årsdagen av hans död 1918 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.