Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl-Ivar Kumm 60 träffar

Titel Författare År Språk
1 Morgondagens öppna kulturlandskap Eivor Bucht 1992 Svenska
2 Bete i skog som en foderresurs = - Forest grazing as a feed resource Frida Dahlström 2018 Svenska
3 Har jordbruket i Rottnadalen någon framtid? - en analys av landskapsvärden och företagsekonomiska kostnader Lars Drake 1992 Svenska
4 Framtidsscenarier för uthållig svensk nötköttsproduktion 2005 Svenska
5 Lönsamma betesdjur i landskapet Karin Granström 2000 Svenska
6 Protein till slaktsvin Håkan Hultman 1974 Svenska
7 Gödslingsrådgivning - effektiv och lönsam miljövård : erfarenheter från 36 hallandsgårdar = Advisory work concerning the application of crop fertilizers : effective and profitable environment protection : experiences from 36 farms in Halland Arne Joelsson 1984 Svenska
8-9 Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerade proteinfodermedel till mjölkraskalvar - slutrapport Stina Werners fond SSWF 11-3 / 40-3, ANSUN (flera utgåvor) Birgitta Johansson 2014 Svenska
10 Produktionssystem för nötkött : inhysningssystem, arbetsmiljö, djurmiljö, växtnäringscirkulation, utfordring, ekonomi Sölve Johnsson 2004 Svenska
11 Betesmarkerna efter 2003 års jordbruksreform - hot och möjligheter Lars Jonasson 2006 Svenska
12 Att skapa arbetstillfällen i glesbygd Karl-Ivar Kumm 1984 Svenska
13 Betesbaserad köttproduktion och kolinlagrande virkesproduktion på nedlagd och nedläggningshotad jordbruksmark Karl-Ivar Kumm 2021 Svenska
14 Ekonomisk utvärdering av proteinförsök med slaktsvin Karl-Ivar Kumm 1974 Svenska
15 Ekonomiska förutsättningar för kvalitetsinriktad landskapsvård med betesdjur Karl-Ivar Kumm 1996 Svenska
16 Ekonomiska hjälpmedel i miljövårdsarbetet - användbarhetstest inom jordbrukets vatten- och miljövård = Economic tools in environmental management : suitability tests applied to water protection and nature management in agriculture Karl-Ivar Kumm 1986 Svenska
17 Ekonomiskt och miljömässigt hållbar nötköttsproduktion - litteraturstudie och praktiskt test av ett produktionssystem Karl-Ivar Kumm 2003 Svenska
18-19 Det framtida jordbruket - visioner för 2021 och trender 1995-2008 = The agriculture of the future : visions for 2021 and trends 1995-2008 (flera utgåvor) Karl-Ivar Kumm 2009 Svenska
20 Hur skapa arbetstillfällen i glesbygd - erfarenheter från sju utvecklingsprojekt Karl-Ivar Kumm 1983 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.