Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karolina Fredriksson 5 träffar

Titel Författare År Språk
1 Klassrumsdialog i matematikundervisningen - matematiska samtal i helklass i grundskolan Karolina Fredriksson 2017 Svenska
2 Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor - undervisning i förskolan 2019 Svenska
3 Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet - med fokus på naturvetenskap 2018 Svenska
4 Undersöka, utforska och lära naturvetenskap - undervisning i förskolan 2021 Svenska
5 Erfarenheter av att använda forskning för undervisning - tillvägagångssätt, möjligheter och utmaningar Karolina Fredriksson 2022 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.