Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kjell Andersson, arkeolog 37 träffar

Titel Författare År Språk
1 Arkeologisk utredning i form av besiktning och dokumentation av skadade fornlämningar längs med Senebyvägen, Vallentuna - fornlämningarna RAÄ Vada 26:1, RAÄ Vada 27:1 samt RAÄ Össby-Garn 249:1-2, Vallentuna kommun Kjell Andersson, arkeolog 2014 Svenska
2 Arkeologisk utredning vid Långbro - särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland Kjell Andersson, arkeolog 2010 Svenska
3 Arkeologisk utredning vid Vasa - kompletterande särskild utredning inom del av fastigheten Vasa 1:1, Södertälje socken och kommun Kjell Andersson, arkeolog 2011 Svenska
4 Arkeologiska undersökningar i Eriksberg - arkeologisk förundersökning, gravfältet RAÄ Botkyrka 22:1, Eriksberg 2:1 samt särskild arkeologisk utredning, etapp II inom del av fastigheten Eriksberg 2:27, Botkyrka socken och kommun, Södermanland Kjell Andersson, arkeolog 2013 Svenska
5 Bromma flygplats - arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte inom gravfältet RAÄ Bromma 40:1, Ulvsunda 1:1, Stockholms stad, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2014 Svenska
6 Brännbacken - särskild arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, del av fastigheterna Brännbacken 1:1 och Skeppsbol 1:69, Österåkers socken och kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2013 Svenska
7 Dammar, kvarnar och fasta fisken - kulturmiljöer vid vatten : pilotstudie : Åkerströmmen i Uppland och Kolbäcksån i Västmanland Kjell Andersson, arkeolog 2012 Svenska
8 Delundersökning inom fornborgen Skansberget, RAÄ Adelsö 86:1, Stenby 1:1, Ekerö kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2014 Svenska
9 Ekerövägen - särskild arkeologisk utredning etapp 1, länsväg 261, Ekerövägen, Ekerö och Lovö socknar, Ekerö kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2013 Svenska
10 Ett gravfält från romersk järnålder i Kallhäll - arkeologisk undersökning av fornlämningarna Järfälla 43:1, 43:4 och 452, Lädersättra 1:14, Järfälla socken och kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2011 Svenska
11 Gribbylund - arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll i samband med nedläggning av kabel inom kvarteren Kastrullen, Grytan och Plättlaggen i Gribbylund, Täby socken och kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2013 Svenska
12 Hagens backe / Roshagen - särskild arkeologisk utredning, del av fastigheten Träkvista 4:1, Ekerö socken och kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2012 Svenska
13 Hall - särskild arkeologisk utredning, etapp I och II, Hall 4:3, Östertälje socken, Södertälje kommun, Södermanland : arkeologisk utredning Kjell Andersson, arkeolog 2011 Svenska
14 Hovgården på Adelsö - arkeologisk förundersökning inom del av det gränsbestämda fornlämningsområdet Adelsö 46:2, fastigheterna Hovgården 2:8 och 4:1, Ekerö kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2010 Svenska
15 Hoxeltorp - arkeologisk utredning, Hoxeltorp 1:5 m fl : Salems socken, Södertälje kommun, Södermanland Kjell Andersson, arkeolog 2014 Svenska
16 Jursta - särskild arkeologisk utredning etapp 2, objekt 97, Jursta 3:14, Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2013 Svenska
17 Kapp-Ekeby - arkeologisk förundersökning, RAÄ 147:1, 446:1-2 m. fl., Berga 7:2, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson, arkeolog 2009 Svenska
18 Kaxberg - arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland Kjell Andersson, arkeolog 2010 Svenska
19 Knopdalen - arkeologisk utredning inom del av fastigheten Tälje 4:62, Norrtälje socken och kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2014 Svenska
20 Kvisthamra-Lönsvik - ny huvudvattenledning : arkeologisk utredning, Tälje 4:22 m fl, Norrtälje och Frötuna socknar, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2013 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.