Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kungl. Lantbruksakademien 476 träffar

Titel Författare År Språk
1 Den svenska lantbrukslitteraturen - bibliografisk förteckning Per Magnus Hebbe 1939-1945 Svenska
2 Den svenska lantbrukslitteraturen 2, Från 1801 till 1850 - bibliografisk förteckning Per Magnus Hebbe 1945 Svenska
3 Den svenska lantbrukslitteraturen 1, Från äldsta tid t.o.m. år 1800 - bibliografisk förteckning Per Magnus Hebbe 1939 Svenska
4 Våra vanligaste åkerogräs samt medlen att dem utrota Pehr Bolin 1903 Svenska
5 Fruktträd och bärbuskar - deras plantering och skötsel m. m. : en kort, praktisk handledning för den mindre jordbrukaren Nils Dahlmark 1903 Svenska
6 Om i handeln förekommande konstgjorda gödslingsämnen och deras användning C. G. Eggertz 1893 Svenska
7 Om kalkens betydelse och användning i jordbruket C. G. Eggertz 1899 Svenska
8 Praktisk vägledning i hästafveln Reinhold von Essen 1896 Svenska
9 Vatten och vattentäkter på landsbygden Yngve Hugo Gustafsson 1943 Svenska
10 Praktisk vägledning i hästafvel Wolfgang Haffner 1895 Svenska
11-12 Nötboskapens rätta utfodring och vård (flera utgåvor) Nils Hansson 1911 Svenska
13 Äpplesorter spridda från Experimentalfältet - ett bidrag till kartläggningen av den pomologiska mångfalden Gullmar Henäng 1997 Svenska
14 Berättelse öfver verksamheten vid Kongl. Landtbruks-Akademiens försöksfält under åren 1865-1868 jemte utdrag ur berättelsen öfver verksamheten vid Kongl. Landtbruks-akademiens agrikulturkemiska laboratorium Kungl. Lantbruksakademien 1870 Svenska
15 Katalog över Kungl. Landtbruksakademiens bibliotek Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 1927 Svenska
16 Om plantering af fruktträd och bärbuskar Johan Albert Ljungström 1903 Svenska
17 Våra mejeriprodukter i England jemte några iakttagelser om mejeriförhållandena och boskapsskötseln i Storbritannien, Danmark och Holstein K. F. Lundin 1889 Svenska
18 Om betesmarkernas och ängarnes förbättring Hampus von Post 1884 Svenska
19 Om kalkens betydelse och användning i jordbruket Sigurd Rhodin 1899 Svenska
20 Thomasslaggen, dess betydelse och användning som gödselmedel Paul Wagner 1887 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.