Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 280 träffar

Titel Författare År Språk
1 Fritidspedagogerna och skolans utveckling 2001 Svenska
2 Jag vill ju jobba här - om arbetsglädje och kvalitet i förskolan - Videoband 1993 Svenska
3 Förändringsarbete - organisation för process och delaktighet - en studie av förskollärare i Sundsvalls kommun hur de upplever sin arbetssituation idag Inga-Mai Jensen 1997 Svenska
4 Aktionsplan för skolutveckling Lärarförbundet 1998 Svenska
5 Framtidens lärande - utbildningspolitiskt program Lärarförbundet 2002 Svenska
6 Inflytande över arbetsmiljön - arbetsmiljö- och personalpolitiskt program Lärarförbundet 1993 Svenska
7 Internationellt program Lärarförbundet 1992 Svenska
8-9 Lärarförbundet - en presentation (flera utgåvor) Lärarförbundet 1998 Svenska
10 Lön tid och makt - måldokument för Lärarförbundet Lärarförbundet 1999 Svenska
11 Med liv och lust - Lärarförbundets kulturpolitiska riktlinjer Lärarförbundet 1995 Svenska
12 Riktlinjer för Lärarförbundets arbete i freds- och miljöfrågor Lärarförbundet 1994 Svenska
13 Utbildningspolitiskt program Lärarförbundet 1995 Svenska
14 Vi utvecklar vår organisation Lärarförbundet 1993 Svenska
15 Årsbok för skolan Årg 38. 2001/02 2001 Svenska
16 38 steg närmare medlemmarna 2016 Svenska
17 Kvalificerande arbete - lärares vardagliga arbete som bas för lärarprofessionens autonomi Carola Aili 2006 Svenska
18 Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt 2010 Svenska
19 Aldrig mer stoldans - ett fackligt samarbete mellan lärare i Sverige och Ghana 2000 Svenska
20 All vår början --- - glimtar ur historien inför folkskolans 150-årsjubileum 1992 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.