Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Låginkomstutredningen 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Uppväxtförhållanden och social rörlighet - kapitel 6 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden Robert Erikson 1971 Svenska
2-3 Kompendium om Låginkomstutredningen (flera utgåvor) Arbetsgruppen för låginkomstfrågor 1973 Svenska
4-5 Svenska folkets inkomster - betänkande : del 1 (flera utgåvor) Låginkomstutredningen 1970 Svenska
6-7 Den svenska köpkraftsfördelningen 1967 - betänkande (flera utgåvor) Låginkomstutredningen 1971 Svenska
8 Välstånd med slagsida - Låginkomstutredningens första betänkande i sammandrag Per Holmberg 1970 Svenska
9 Om levnadsnivåundersökningen - utkast till kapitel 1 och 2 i betänkande att avgivas av Låginkomstutredningen Sten Johansson 1970 Svenska
10 Den vuxna befolkningens bostadsförhållanden 1968 - utkast till kapitel 5 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen Lena Johansson 1971 Svenska
11 Den vuxna befolkningens kostvanor - utkast till kapitel 4 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen Sten Johansson 1970 Svenska
12 Fritid och rekreation - utkast till kapitel 11 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen Agneta Lundahl 1971 Svenska
13 Löntagarnas faktiska arbetstider - utkast till kapitel 8 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen Sven Nelander 1971 Svenska
14 Sysselsättning, arbetslöshet, förvärvsförhinder - utkast till kapitel 8 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen Ingrid Sjöberg 1971 Svenska
15 De extremt lågavlönade - utkast till kapitel 8 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen Lars Sundbom 1970 Svenska
16 Politiska resurser - om den vuxna befolkningens deltagande i de politiska beslutsprocesserna : utkast till kapitel 10 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomsutredningen Sten Johansson 1971 Svenska
17-18 Utbildning - empirisk del : utkast till kapitel 7 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen (flera utgåvor) Lena Johansson 1971 Svenska
19 Ålder och inkomst - en studie av den individuella inkomstutvecklingen under perioden 1951-1966 : utkast till kapitel 9 i betänkande om Svenska folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen Ingalill Eriksson 1970 Svenska
20 Den vuxna befolkningens hälsotillstånd - utkast till kapitel 3 i betänkande om svenska folkets levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen Sten Johansson 1970 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.