Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lale Andreas 26 träffar

Titel Författare År Språk
1 Hydrotermisk karbonisering - en praktisk avfallsbehandlingsmöjlighet? Lale Andreas 2017 Svenska
2 Implementing a lab-developed liner recipe in a full scale cover construction - challenges, setbacks and success Intercontinental Landfill Research Symposium : 25/06/2012 - 27/06/2012 Lale Andreas 2012 Engelska
3 Leaching behaviour of ashes in a landfill cover construction Intercontinental Landfill Research Symposium : 25/06/2012 - 27/06/2012 Lale Andreas 2012 Engelska
4 Rekommendationer för användning av slagg i deponikonstruktioner - krav, lämplighet, materialhantering och utläggning : exemplet Hagfors kommunala deponi : rapport Lale Andreas 2012 Svenska
5 Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Lale Andreas 2008 Svenska
6 Can new treatment combinations make sewage sludge management more sustainable? Torben Bauer 2021 Engelska
7 Ageing of ashes in a landfill top cover International Waste Management and Landfill Symposium : 03/10/2011 - 07/10/2011 Evelina Brännvall 2011 Engelska
8 Formation of secondary mineral phases during the ageing of RDF fly ashes Intercontinental Landfill Research Symposium : 09/06/2010 - 12/06/2010 Evelina Brännvall 2010 Engelska
9 Influence of accelerated ageing on acid neutralization capacity and mineralogical transformations in refuse derived-fuel fly ashes International Waste Management and Landfill Symposium : 05/10/2009 - 09/10/2009 Evelina Brännvall 2009 Engelska
10 Development of drainage water quality from landfill covers built with ashes and sewage sludge International Waste Management and Landfill Symposium : 05/10/2009 - 09/10/2009 2009 Engelska
11 Evaluation and discussion of steel slag mineralogy after ageing under laboratory and field conditions Intercontinental Landfill Research Symposium : 09/06/2010 - 12/06/2010 Silvia Diener 2010 Engelska
12 Leaching properties of steel slags after ageing under laboratory and field conditions International Conference on Accelerated Carbonation for Environmental and Materials Engineering : 29/11/2010 - 01/12/2010 Silvia Diener 2010 Engelska
13 Mineral phases in steel industry slags used in a landfill cover constuction Intercontinental Landfill Research Symposium : 14/06/2006 - 16/06/2006 Silvia Diener 2006 Engelska
14 Results from a field study using steel industry slags in a landfill cover construction Intercontinental Landfill Research Symposium : 10/09/2008 - 12/09/2008 Silvia Diener 2008 Engelska
15 Physical properties of steel slag to be reused in a landfill cover International Waste Management and Landfill Symposium : 03/10/2005 - 07/10/2005 Inga Herrmann 2005 Engelska
16 Reuse of steel industry slag in a landfill top cover Intercontinental Landfill Research Symposium : 14/06/2006 - 16/06/2006 Inga Herrmann 2006 Engelska
17 Reuse of steel industry slags in landfill top cover constructions Metals and Energy Recovery : 27/06/2005 - 01/07/2005 International Conference on Mining and the Environment Inga Herrmann 2005 Engelska
18 Konstruktionsprodukter baserad på slagg = - Construction materials based on slag : teknisk slutrapport : rapport 2012 Svenska
19 Utilization of chemically stabilized soil in a landfill top cover Intercontinental Landfill Research Symposium : 10/09/2008 - 12/09/2008 Jurate Kumpiene 2008 Engelska
20 Treatment oriented waste characterization Erik Marklund 2019 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.